ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΣΕΙΡΑ S01 - Ποιήματα

Φάκελος F01 - Ποιήματα (σε χειρόγραφη μορφή)

Υποφάκελος F001 - Ποιήματα

Τεκμήριο 0001 - «Leaving Therapia»

Τεκμήριο 0002 - «Η Είδησις της Εφημερίδος»

Τεκμήριο 0003 - «Θάταν το Οινόπνευμα»

Τεκμήριο 0004 - «Κ' επί πάσιν ο Κυναίγειρος»

Τεκμήριο 0005 - «Στην Προκυμαία»

Τεκμήριο 0006 - «Αντίοχος Κυζικηνός»

Τεκμήριο 0007 - «Αθανάσιος»

Τεκμήριο 0008 - «Ο Επίσκοπος Πηγάσιος»

Τεκμήριο 0009 - «Μετά το Κολύμβημα»

Τεκμήριο 0010 - «Γένεσις Ποιήματος»

Τεκμήριο 0011 - «Πτολεμαίος Ευεργέτης (ή "Κακεργέτης")»

Τεκμήριο 0012 - «Η Δυναστεία»

Τεκμήριο 0013 - «Της ανεκδότου Ιστορίας»

Τεκμήριο 0014 - «Η Διάσωσις του Ιουλιανού»

Τεκμήριο 0015 - «Η Φωτογραφία»

Τεκμήριο 0016 - «Οι Άγιοι Επτά Παίδες»

Τεκμήριο 0017 - «Ο Πατριάρχης»

Τεκμήριο 0018 - «Στα Φώτα»

Τεκμήριο 0019 - «Τύψις»

Τεκμήριο 0020 - «Σαμίου Επιτάφιον»

Τεκμήριο 0021 - «Hunc Deorum Templis»

Τεκμήριο 0022 - «Ο Αυτοκράτωρ Κόνων»

Τεκμήριο 0023 - «Έγκλημα»

Τεκμήριο 0024 - «Του Έκτου ή του Εβδόμου Αιώνος»

Τεκμήριο 0025 - «Τιγρανόκερτα»

Τεκμήριο 0026 - «Εγκατάλειψις»

Τεκμήριο 0027 - «Μηδέν περί Λακεδαιμονίων»

Τεκμήριο 0028 - «Η Ζηνοβία»

Τεκμήριο 0029 - «Αγέλαος»

Τεκμήριο 0030 - «Το Νιχώρι»

Τεκμήριο 0031 - «Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον»

Τεκμήριο 0032 - «Πελασγική Εικών»

Τεκμήριο 0033 - «Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου», «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», «Έμπορος Αλεξανδρεύς»

Τεκμήριο 0034 - "Πριάμου Νυκτοπορία"

Τεκμήριο 0035 - «Εν τω Κοιμητηρίω»

Τεκμήριο 0036 - «Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου»

Τεκμήριο 0037 - «Χαλδαϊκή Εικών», «Ινδική Εικών», «Το Μετέπειτα»

Τεκμήριο 0038 - «Σύγχυσις», «Η Πόλις»

Τεκμήριο 0039 - «Τείχη», «Τα Παράθυρα»

Τεκμήριο 0040 - «Ανθοδέσμαι»

Τεκμήριο 0041 - «Κεριά»

Τεκμήριο 0042 - «Κρυμμένα»

Τεκμήριο 0043 - «Έρωτος Άκουσμα»

Τεκμήριο 0044 - «Τρόμος»

Τεκμήριο 0045 - «Το Πιόνι»

Τεκμήριο 0046 - «Ο Θεόδοτος»

Τεκμήριο 0047 - «Επάνοδος από την Ελλάδα»

Τεκμήριο 0048 - «Συντροφιά από Τέσσαρες»

Τεκμήριο 0049 - «Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ»

Τεκμήριο 0050 - «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

Τεκμήριο 0051 - «Τα Παράθυρα»

Τεκμήριο 0052 - «Ένας Γέρος»

Τεκμήριο 0053 - «Τείχη»

Τεκμήριο 0054 - «Κεριά»

Τεκμήριο 0055 - «Στον ίδιο χώρο»

Τεκμήριο 0056 - «Μάρτιαι Ειδοί»

Τεκμήριο 0057 - «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός Υπερισχύει»

Τεκμήριο 0058 - «Στα 200 π.Χ.»

Τεκμήριο 0059 - Ποίημα χωρίς τίτλο

Τεκμήριο 0060 - «Μέρες του 1896»

Τεκμήριο 0061 - «Ρωτούσε για την ποιότητα–»

Τεκμήριο 0062 - «Αν μ' Ηγάπας», «Προς τας Κυρίας», «Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του», «Οίαπερ Φύλλων Γενεή»

Τεκμήριο 0063 - «Ένας εργάτης σιδεράδικου, 22 ετών»

Τεκμήριο 0064 - «Φωνές»

Τεκμήριο 0065 - «Θερμοπύλαι»

Τεκμήριο 0066 - «Περιμένωντας τους Βαρβάρους»

Τεκμήριο 0067 - «Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως»

Τεκμήριο 0068 - «Μονοτονία»

Τεκμήριο 0069 - «Ούτος Εκείνος»

Τεκμήριο 0070 - «Τιμόλαος ο Συρακούσιος»

Τεκμήριο 0071 - «Διακοπή», «Qui fece…..il gran rifiuto»

Τεκμήριο 0072 - «Η Υποψία»

Τεκμήριο 0073 - «Επιτάφιον», «Απουσία»

Τεκμήριο 0074 - «Αρχαίαι Ημέραι»

Τεκμήριο 0075 - «Κεριά»

Τεκμήριο 0076 - «Λοεγκρίν»

Τεκμήριο 0077 - «Πριάμου Νυκτοπορία»

Τεκμήριο 0078 - «Το Καλαμάρι»

Τεκμήριο 0079 - «Η Ναυμαχία», «Η Δόξα των Πτολεμαίων»

Τεκμήριο 0080 - «Ο Βασιλεύς Δημήτριος»

Τεκμήριο 0081 - «Το Πιόνι»

Τεκμήριο 0082 - «Ένας Γέρος»

Τεκμήριο 0084 - «Ποσειδωνιάται»

Τεκμήριο 0083 - «Η Επέμβασις των Θεών»

Τεκμήριο 0085 - «Πρόσθεσις», «Απουσία»

Τεκμήριο 0086 - «Ο Οιδίπους», «Αιωνιότης»

Τεκμήριο 0087 - «Στο Σπίτι της Ψυχής»

Τεκμήριο 0088 - Ποίημα χωρίς τίτλο

Τεκμήριο 0089 - «Τεχνητά Άνθη»

Τεκμήριο 0090 - «Όποιος απέτυχε»

Τεκμήριο 0091 - «Δυνάμωσις»

Τεκμήριο 0092 - «Ο Βασιλεύς Κλαύδιος», «Ένας θεός των / Εις εξ αυτών»

Τεκμήριο 0093 - «Στρατηγού θάνατος»

Τεκμήριο 0094 - «Απ' το Συρτάρι»

Τεκμήριο 0095 - «Ο Δεμένος Ώμος»

Τεκμήριο 0096 - «Μισή Ώρα»

Τεκμήριο 0097 - «Ίμενος»

Τεκμήριο 0098 - «Αγάπησέ την πιότερο»

Τεκμήριο 0099 - «Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των»

Τεκμήριο 0100 - «Έτσι»

Τεκμήριο 0101 - «Το Κλεισμένο Αμάξι»

Τεκμήριο 0102 - «Στο θέατρο»

Τεκμήριο 0103 - «Σταις Σκάλαις»

Τεκμήριο 0104 - «Ο Γεννάρης του 1904»

Τεκμήριο 0105 - «Ο Δεκέμβρης του 1903»

Τεκμήριο 0106 - «Ο Σεπτέμβρης του 1903»

Τεκμήριο 0107 - «Νομίσματα»

Τεκμήριο 0108 - «Συμεών»

Τεκμήριο 0109 - «Μεγάλη εορτή στου Σωσιβίου»

Τεκμήριο 0110 - «Σπίτι με Κήπον»

Τεκμήριο 0111 - «Φυγάδες»

Τεκμήριο 0112 - «Πτολεμαίου Καίσαρος»

Τεκμήριο 0113 - «Το Τέλος του Αντωνίου»

Τεκμήριο 0114 - «Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν»

Τεκμήριο 0115 - «Επίγραμμα εις τον Ανακρέοντα», «Αμνημοσύνη», «Σαλώμη»

Τεκμήριο 0116 - «Θεόφιλος Παλαιολόγος»

Τεκμήριο 0117 - «Πάρθεν»

Τεκμήριο 0118 - «"Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι"»

Τεκμήριο 0119 - «Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις»

Τεκμήριο 0120 - «Λήθη», «Γνωρίσματα»

Τεκμήριο 0121 - «27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.»

Τεκμήριο 0122 - «Οι Εχθροί»

Τεκμήριο 0123 - «Η Υποψία»

Τεκμήριο 0124 - «Η Επέμβασις των Θεών»

Τεκμήριο 0125 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0126 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0127 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0128 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0129 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0130 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0131 - «Οράματα»

Τεκμήριο 0133 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0132 - «Περί τα των ξυστών άλση»

Τεκμήριο 0134 - Σημειώσεις του Καβάφη για το ποίημα «Η Πόλις»

Τεκμήριο 0135 - Ποίημα χωρίς τίτλο

Τεκμήριο 0136 - «Ο Δαρείος»

Τεκμήριο 0137 - «Ένας Θεός των»

Τεκμήριο 0138 - «Φωναίς»

Τεκμήριο 0139 - «Η Σατραπεία»

Τεκμήριο 0140 - «Ειδοί Μαρτίου»

Τεκμήριο 0141 - «Ιθάκη»

Τεκμήριο 0142 - "No 1 More happy thou"

Τεκμήριο 0143 - «Του Μαγαζιού»

Τεκμήριο 0144 - «Πέρασμα»

Τεκμήριο 0145 - «Τα Επικίνδυνα»

Τεκμήριο 0146 - «Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου»

Τεκμήριο 0147 - «Η Μάχη της Μαγνησίας»

Τεκμήριο 0148 - «Προς την Πτώσι»

Τεκμήριο 0149 - «Αριστόβουλος»

Τεκμήριο 0150 - «Λάνη Τάφος»

Τεκμήριο 0151 - «Εν τω Μηνί Αθύρ»

Τεκμήριο 0152 - «Ιασή Τάφος»

Τεκμήριο 0153 - «Επήγα»

Τεκμήριο 0154 - «Μια Νύχτα»

Τεκμήριο 0155 - «Πολυέλαιος»

Τεκμήριο 0156 - «Μέρες του 1903»

Τεκμήριο 0157 - «Επέστρεφε»

Τεκμήριο 0158 - «Μισομεθυσμένος»

Τεκμήριο 0159 - «Μακρυά»

Τεκμήριο 0160 - «Εν Εσπέρα-Αλεξανδρινόν»

Τεκμήριο 0161 - «Μέρες του 1900»

Τεκμήριο 0162 - «Ιούσεφ Χουσέιν Σελίμ»

Τεκμήριο 0163 - «Γκρίζα»

Τεκμήριο 0164 - «Νόησις»

Τεκμήριο 0165 - «Ηδονή»

Τεκμήριο 0166 - «Η Αρχή των»

Τεκμήριο 0167 - «Εν Μεγάλη Ελληνική Αποικία, 200 π.Χ.»

Τεκμήριο 0168 - «Είπε πώς έπεσε και χτύπησε…»

Τεκμήριο 0169 - «Δημητρίου Σωτήρος»

Τεκμήριο 0170 - «Εν Πορεία προς την Σινώπην»

Τεκμήριο 0171 - «Τρώες»

Τεκμήριο 0172 - «Κεριά»

Τεκμήριο 0173 - «Βυζαντινός φιλόσοφος…»

Τεκμήριο 0174 - «Το Διπλανό Τραπέζι»

Τεκμήριο 0175 - «Αριστόβουλος»

Τεκμήριο 0176 - «Κάτω απ' το Σπίτι»

Τεκμήριο 0177 - «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

Τεκμήριο 0178 - «Ο Βασιλεύς Δημήτριος»

Τεκμήριο 0179 - «Διακοπή»

Τεκμήριο 0180 - «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας»

Τεκμήριο 0181 - «Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς»

Τεκμήριο 0182 - «Δώδεκα και μισή»

Τεκμήριο 0183 - «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια»

Τεκμήριο 0184 - «Σχεδόν ανέστιος κατήντησα και πένης»

Τεκμήριο 0185 - «Θυμήσου, σώμα.....»

Τεκμήριο 0186 - «Άγε ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων»

Τεκμήριο 0187 - «Ήλθε για να διαβάσει»

Τεκμήριο 0188 - «Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.»

Τεκμήριο 0189 - «Ο Ήλιος του Απογεύματος»

Τεκμήριο 0190 - «Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν»

Τεκμήριο 0191 - «Να Μείνει»

Τεκμήριο 0192 - «Εικών εικοσιτριετούς νέου…»

Τεκμήριο 0193 - «Εν Σπάρτη»

Τεκμήριο 0194 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0195 - «Τελειωμένα»

Τεκμήριο 0196 - Ποιητική συλλογή

Τεκμήριο 0197 - Ποιητική συλλογή

Τεκμήριο 0198 - «Τα Παράθυρα»

Υποφάκελος F002 - Χειρόγραφα προετοιμασίας εκδόσεων

Τεκμήριο 0001 - «Είγε Ετελεύτα»

Τεκμήριο 0002 - «Ο Δαρείος»

Τεκμήριο 0003 - «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια»

Τεκμήριο 0004 - «Ήλθε για να διαβάσει–»

Τεκμήριο 0005 - «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός Υπερισχύει»

Τεκμήριο 0006 - «Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.»

Τεκμήριο 0007 - «Από Υαλί Χρωματιστό»

Τεκμήριο 0008 - «Εις Ιταλικήν Παραλίαν»

Τεκμήριο 0009 - «Η Αρρώστια του Κλείτου»

Τεκμήριο 0010 - «Εν Σπάρτη»

Τεκμήριο 0011 - «Ιερεύς του Σεραπίου»

Τεκμήριο 0012 - «Μέσα στα Καπηλειά–»

Τεκμήριο 0013 - «Δυο Νέοι, 23 έως 24 ετών»

Τεκμήριο 0014 - «Μέρες του 1901»

Τεκμήριο 0015 - «Εν Μεγάλη Ελληνική Αποικία, 200 π.X.»

Τεκμήριο 0016 - «Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην»

Τεκμήριο 0017 - «Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)»

Τεκμήριο 0018 - «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης»

Τεκμήριο 0019 - «Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.»

Τεκμήριο 0020 - «Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα»

Τεκμήριο 0021 - «Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ»

Τεκμήριο 0022 - «Άγε ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων»

Τεκμήριο 0023 - «Ο Καθρέπτης στην Είσοδο»

Τεκμήριο 0024 - «Ρωτούσε για την ποιότητα–»

Τεκμήριο 0025 - «Ας φρόντιζαν»

Τεκμήριο 0026 - «Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων»

Τεκμήριο 0027 - «Στα 200 π.Χ.»

Τεκμήριο 0028 - «Μέρες του 1908»

Τεκμήριο 0029 - «Τρώες»

Τεκμήριο 0030 - «Μάρτιαι Ειδοί»

Τεκμήριο 0031 - «Ούτος Εκείνος»

Τεκμήριο 0032 - «Ούτος Εκείνος»

Τεκμήριο 0033 - «Ούτος Εκείνος»

Τεκμήριο 0034 - «1907-1914»

Τεκμήριο 0035 - Ποιήματα

Τεκμήριο 0036 - «Η Συνοδεία του Διονύσου»

Τεκμήριο 0037 - Τίτλοι ποιημάτων

Τεκμήριο 0038 - «1907-1915»

Τεκμήριο 0039 - «Απιστία»

Τεκμήριο 0040 - «Περιεχόμενα»

Τεκμήριο 0041 - Σημειώσεις του Καβάφη

Φάκελος F02 - Ποιήματα (σε έντυπη μορφή)

Υποφάκελος F003 - Συλλογές

Φάκελος F03 - Κατάλογοι

ΣΕΙΡΑ S02 - Πεζά κείμενα

Φάκελος F05 - Άρθρα – Μελέτες – Σχεδιάσματα

Τεκμήριο 0001 - «Το Τέλος του Οδυσσέως»

Τεκμήριο 0002 - «Εις τον Ουαρδάνη…»

Τεκμήριο 0003 - [Σχεδίασμα άρθρου για το «Χρονικόν του Μορέως»]

Τεκμήριο 0004 - «Ολίγαι Σελίδες περί των Σοφιστών»

Τεκμήριο 0005 - «Τα Δημοτικά άσματα»

Τεκμήριο 0006 - «Η Συνάντησις των Φωνηέντων εν τη Προσωδία»

Τεκμήριο 0007 - «Hubert Pernot, Grammaire…»

Τεκμήριο 0008 - Κείμενο για τη Νεοελληνική Γραμματική του H. Pernot

Τεκμήριο 0009 - «Ο Βαλαωρίτης…»

Τεκμήριο 0010 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Πεζά κείμενα

Τεκμήριο 0012 - Σχεδίασμα κειμένου του Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0014 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0015 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0019 - «What I remember of my Essay on Christopulus»

Τεκμήριο 0020 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0023 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0024 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0025 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0026 - «Misplaced Tenderness», «Romaïc Folk-lore of Enchanted Animals», «Persian Manners», «Masks»

ΣΕΙΡΑ S03 - Σημειώσεις

Φάκελος F07 - Σημειώσεις λογοτεχνικού χαρακτήρα

Τεκμήριο 0001 - «Le Banquet» [του Jules Tellier]

Τεκμήριο 0002 - Σημείωμα περί Κωστή Παλαμά

Τεκμήριο 0003 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Ομηρικοί στίχοι

Τεκμήριο 0013 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - «Mnasyle»

Τεκμήριο 0018 - «Extract from "Old Mortality"…»

Τεκμήριο 0019 - «Φάουστ»

Τεκμήριο 0020 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - «Srahmandazi»

Τεκμήριο 0022 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - «Εν τη Οδώ»

Τεκμήριο 0025 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Στίχοι

Τεκμήριο 0027 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Σημειώσεις του Καβάφη

Φάκελος F08 - Σημειώσεις για γλωσσικά θέματα

Τεκμήριο 0001 - «Γλωσσικά»

Τεκμήριο 0002 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - «Ελλείψεις της Νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσης»

Τεκμήριο 0016 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Σημειώσεις του Καβάφη

Φάκελος F09 - Σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα

Τεκμήριο 0001 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Κατάλογος εντύπων

Τεκμήριο 0026 - «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»

Τεκμήριο 0027 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - «Ωδή & Ελεγεία των Οδών»

Τεκμήριο 0029 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Σημειώσεις του Καβάφη

Φάκελος F11 - Σημειώσεις εργασίας

Τεκμήριο 0001 - «Έκθεσις επί της Μεταφράσεως του Ποιήματος "Απουσία"»

Τεκμήριο 0002 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0003 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0004 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0005 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - «Ένας Γέρος»

Τεκμήριο 0008 - «Ωδή & Ελεγεία των Οδών»

Τεκμήριο 0009 - «Τυανεύς Γλύπτης»

Τεκμήριο 0010 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - «Orophernes», «Eurion's Tomb»

Τεκμήριο 0014 - «Είγε ετελεύτα»

Τεκμήριο 0015 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - «1891»

Τεκμήριο 0018 - «Σημειώσεις»

Τεκμήριο 0019 - «Σημειώσεις»

Τεκμήριο 0020 - «Σημειώσεις Επεξηγητικές»

Τεκμήριο 0021 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»

Τεκμήριο 0028 - «Η Ναυμαχία»

Τεκμήριο 0029 - «Ο Βασ. Δημ.»

Τεκμήριο 0030 - «Chè fece…..il gran rifiuto»

Τεκμήριο 0031 - «Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι»

Τεκμήριο 0032 - «Προετοιμασία»

Τεκμήριο 0033 - «Τελειωμένα»

Τεκμήριο 0034 - «Τα Παράθυρα»

Τεκμήριο 0035 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

Τεκμήριο 0037 - «Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου»

Τεκμήριο 0038 - «Τρώες»

Τεκμήριο 0039 - «Η Συνοδεία του Διονύσου»

Τεκμήριο 0040 - «Η Πόλις»

Τεκμήριο 0041 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - «Art for art's sake»

Τεκμήριο 0043 - Κατάλογος ονομάτων

Τεκμήριο 0044 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0045 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0047 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0048 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0050 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0051 - «La Ville»

Τεκμήριο 0052 - «Επί του αυτόχειρος Κ. Μιστριώτη»

Τεκμήριο 0053 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0054 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0058 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0059 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0060 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0061 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0062 - «Μέρες του 1898»

Τεκμήριο 0063 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0064 - Σχεδίασμα ποιήματος

Τεκμήριο 0065 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0066 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0067 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0068 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0069 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0070 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0071 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0072 - «Διορθώσεις»

Τεκμήριο 0073 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0074 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0075 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0076 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0077 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0078 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0079 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0080 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0081 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0082 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0083 - «Στου Καφενείου την Είσοδο»

Τεκμήριο 0084 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0085 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0086 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0087 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0088 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0089 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0090 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0091 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0092 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0093 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0094 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0095 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0096 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0097 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0098 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0099 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0100 - «Προσθήκαι»

Τεκμήριο 0101 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0102 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0103 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0104 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0105 - Σημειώσεις του Καβάφη

ΣΕΙΡΑ S04 - Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη

Φάκελος F12 - Μεταφράσεις έργων στην αγγλική γλώσσα

Υποφάκελος F002 - Μεταφράσεις του Γ. Α. Βαλασόπουλου

Τεκμήριο 0001 - «Nero's span of life»

Τεκμήριο 0002 - «When Julian observed much lukewarmness»

Τεκμήριο 0003 - «In a City of Asia Minor»

Τεκμήριο 0004 - «Μεταφραστική εργασία Βαλασοπούλου»

Τεκμήριο 0005 - Τίτλοι ποιημάτων

Τεκμήριο 005a - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - «The Picture», «In the Street»

Τεκμήριο 0007 - «At the Port», «Imenus»

Τεκμήριο 0008 - «At the Port», «In front of a statue of Endymion»

Τεκμήριο 0009 - «The Tomb of Iases», «Grey eyes»

Τεκμήριο 0010 - «Ithaca»

Τεκμήριο 0011 - «The Tomb of Lanes»

Τεκμήριο 0012 - «Herodes Atticus»

Τεκμήριο 0013 - «One of Their Gods»

Τεκμήριο 0014 - «If He Did Die»

Τεκμήριο 0015 - «The Displeasure of the Seleucid»

Τεκμήριο 0016 - «For Ammones who died…»

Τεκμήριο 0017 - «The Battle of Magnesia»

Τεκμήριο 0018 - «The Satrapy»

Τεκμήριο 0019 - «The Philhellene»

Τεκμήριο 0020 - «The Μelancholic Μood of Jason son of Cleander, poet in Commagene (A.D. 595)»

Τεκμήριο 0021 - «Anna Comnena»

Τεκμήριο 0022 - «Dangerous Thoughts»

Τεκμήριο 0023 - «The Tomb of Lanes»

Τεκμήριο 0024 - «In the Church»

Τεκμήριο 0025 - «Demetrius Soter (B.C. 162-150)»

Τεκμήριο 0026 - «Of the Jews (50 A.D.)»

Τεκμήριο 0027 - «Monotony»

Τεκμήριο 0028 - «The Tomb of Eurion»

Τεκμήριο 0029 - «The Tomb of Ignatius»

Τεκμήριο 0030 - «Young Men of Sidon (A.D. 400)»

Τεκμήριο 0031 - «The End»

Τεκμήριο 0032 - «In a City of Osrhoene»

Τεκμήριο 0033 - «The Tomb of Lysias the Grammarian»

Τεκμήριο 0034 - «Orophernes»

Τεκμήριο 0035 - «Young men of Sidon (A.D. 400)»

Τεκμήριο 0036 - «The Tomb of Lysias the Grammarian»

Τεκμήριο 0037 - «One of their Gods»

Τεκμήριο 0038 - «Orophernes»

Τεκμήριο 0039 - «The Tomb of Lanes»

Τεκμήριο 0040 - «In the Church»

Τεκμήριο 0041 - «In a City of Osrhoene»

Τεκμήριο 0042 - «The End»

Τεκμήριο 0043 - «Demetrius Soter (B.C. 162-150)»

Τεκμήριο 0044 - «If he did die»

Τεκμήριο 0045 - «Of the Jews (A.D.)»

Τεκμήριο 0046 - «For Ammones who died at the age of 29 in the year 610»

Τεκμήριο 0047 - «If he did die»

Τεκμήριο 0048 - «Monotony»

Τεκμήριο 0049 - «The Tomb of Ignatius»

Τεκμήριο 0050 - «Of the Jews (A.D. 50)»

Τεκμήριο 0051 - «The Tomb of Ignatius»

Τεκμήριο 0052 - «The Displeasure of the Seleucid»

Τεκμήριο 0053 - «Monotony»

Τεκμήριο 0054 - «Anna Comnena»

Τεκμήριο 0055 - «The Tomb of Eurion»

Τεκμήριο 0056 - «The Tomb of Lysias the Grammarian», «The City»

Τεκμήριο 0057 - [«The Lanès whom you loved...»]

Φάκελος F13 - Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες

ΥΠΟ-ΑΡΧΕΙΟ SF02 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΕΙΡΑ S01 - Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη

Υποσειρά SS01 - Προσωπική αλληλογραφία

Φάκελος F17 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη

Υποφάκελος F001 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0001 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0002 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0003 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0004 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0005 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0006 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0007 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0008 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0009 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0010 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0011 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0012 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0014 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0016 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0018 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0020 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0021 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0023 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0024 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0026 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0027 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0028 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0029 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0030 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0031 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0032 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0033 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0034 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0035 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0036 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0037 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0038 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0039 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0040 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0041 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0042 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0043 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0044 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0045 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0046 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0047 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0048 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0049 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0050 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0051 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0052 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0053 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0054 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0055 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0056 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0057 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0058 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0059 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0060 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0061 - Σχέδια επιστολών του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0062 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0063 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0064 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0065 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0066 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0067 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0068 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0069 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0070 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0071 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον Αλέκο Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0072 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0073 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0074 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0075 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0076 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0077 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0078 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0079 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0080 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0081 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον A. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0082 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0083 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0084 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0085 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0086 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0087 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0088 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0089 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0090 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0091 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0092 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0093 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Υποφάκελος F002 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Ε. Μ. Forster

Τεκμήριο 0001 - Σχέδια επιστολών του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0002 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0003 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0004 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0005 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0006 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0007 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0008 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0009 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster, ποιήματα

Τεκμήριο 0010 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0011 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0012 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0013 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0014 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0015 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0016 - Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0017 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0018 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0019 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0020 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0021 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0022 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0023 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster

Υποφάκελος F003 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες

Τεκμήριο 0001 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς άγνωστο παραλήπτη

Τεκμήριο 0002 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς τον Π. Αναστασιάδη]

Τεκμήριο 0004 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς τον Π. Αναστασιάδη]

Τεκμήριο 0005 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς άγνωστο παραλήπτη

Τεκμήριο 0006 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς τον Π. Αναστασιάδη]

Τεκμήριο 0007 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Γρ. Ξενόπουλο

Τεκμήριο 0010 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Κ. Μιχαηλίδη

Τεκμήριο 0011 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Γρ. Ξενόπουλο

Τεκμήριο 0012 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Γρ. Ξενόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Μ. Βατάλα

Τεκμήριο 0014 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Ι. Δραγούμη

Τεκμήριο 0015 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Στάμο [Ζερβό]

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Καβάφη προς τον H. Pernot

Τεκμήριο 0020 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Τ. Άγρα

Τεκμήριο 0021 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Ν. Λαπαθιώτη

Τεκμήριο 0023 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς την Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου

Τεκμήριο 0024 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Γ. Βαλασόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς την Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου

Τεκμήριο 0026 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον H. E. Monro

Τεκμήριο 0027 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Κ. Φωτιάδη

Τεκμήριο 0028 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Μ. Βαϊάνο

Τεκμήριο 0029 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σχέδια επιστολών του Καβάφη προς τον John B. Edwards, μεταφράσεις ποιημάτων

Τεκμήριο 0031 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον [Σ. Π.] Πετρίδη

Τεκμήριο 0032 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Κ. Φωτιάδη

Τεκμήριο 0033 - Αντίγραφα επιστολών του Καβάφη προς την Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου

Τεκμήριο 0034 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς την Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου

Τεκμήριο 0035 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς τον Π. Αναστασιάδη]

Τεκμήριο 0036 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τον Aziz

Τεκμήριο 0037 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη R. Fors

Τεκμήριο 0039 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0040 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0043 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη προς τον Γρ. Ξενόπουλο

Φάκελος F18 - Εισερχόμενη αλληλογραφία

Υποφάκελος F001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Ε. Μ. Forster

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Καβάφη

Υποφάκελος F002 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τους Μικέ Ράλλη, John Ροδοκανάκη, Στέφανο Σκυλίτση

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του John Ροδοκανάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή των Στέφανου Σκυλίτση και Μικέ Θ. Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του John Ροδοκανάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0039 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του John Ροδοκανάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του John Ροδοκανάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0050 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του John [Ροδοκανάκη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του John [Ροδοκανάκη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του John [Ροδοκανάκη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0073 - Επιστολή του John [Ροδοκανάκη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0074 - Επιστολή του John [Ροδοκανάκη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0075 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0076 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0077 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0078 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0079 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0080 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0081 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0082 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0083 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0084 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0085 - Επιστολή των Totty και Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0086 - Επιστολή του Μικέ Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0087 - Επιστολή του Στέφανου Σκυλίτση προς τον Μικέ Ράλλη και τον Καβάφη

Τεκμήριο 0088 - Φάκελος αλληλογραφίας

Τεκμήριο 0089 - «John P. Rodocanachi»

Τεκμήριο 0090 - Επιστολικοί φάκελοι

Υποφάκελος F003 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες

Τεκμήριο 0001 - «Pièces intéressantes (et autres)»

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Τ. Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Τ. Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σημείωμα του A. [Kitroeff] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημείωμα του Α. [Kitroeff] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Κ. Περικλή προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Σ. Καρτούλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Σπ. Κοντογιάννη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σημείωμα του Ant. Ralli προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επισκεπτήριο

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Γ. Στρατήγη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του Δ. Νικολαΐδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σημείωμα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Γ. Τσοκόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του Κ. Φ. Σκόκου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του Michel C. Ralli προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Michel C. Ralli προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Δ. Ε. Κάσδαγλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Michel C. Ralli προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολικά δελτάρια του Θ. Ράλλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Δ. Παπαρρηγόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Ίωνα Δραγούμη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Προσκλητήριο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του Γρ. Ξενόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του Γρ. Ξενόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του Κ. Φ. Σκόκου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του Γρ. Ξενόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του Ίωνα Δραγούμη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του Ίωνα Δραγούμη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή της Moss & Co. προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολές των Γ. Κασιμάτη και Σ. Πάργα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Μαζαράκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Επιστολικό δελτάριο

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Ν. Ι. Κατραμαδάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του Γ. Λακοβάρη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0039 - Σημειώματα Ν. Ζελίτα και R. Furness

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Ηρ. Φυσεντζίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του Ν. Ζελίτα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Π. Σταυρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του Π. Μπατιστάτου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του E. J. Forsdyke προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του Ν. Χάγερ Μπουφίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Χ. Ιερογιάννη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του Ν. Χάγερ Μπουφίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Στυλ. Ι. Θεοχαρίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - Σημείωμα του Στυλ. Ι. Θεοχαρίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0050 - Σημείωμα αγνώστου

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Π. Σταυρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή της Moss & Co. προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0053 - Σημείωμα του [Α.] Αποστολόπουλου

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του Π. Σ. Μυριανθόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Επιστολή του Π. Σ. Μυριανθόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή [του Π. Μοδινού] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Γ. Ε. Αναστασιάδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Γ. Χ. Φυλαχτού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Κ. Χ. Πράσσα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Πόλυ [Μοδινού] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του Ε. Δ. Φάντη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του Μ. Θ. Γρηγορίου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του Εμμ. Παπαστεφάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή της Α. Χριστοπούλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του Γ. Ιβράκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του Γ. Δ. Καλούτση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του Δ. Ζαμάκου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του Χρ. Νομικού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του Χρ. Νομικού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του Μ. Παπανικολάου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του Π. Καρανικόλα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0073 - Επιστολή του Μ. Παπανικολάου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0074 - Επιστολή της Ε. Ζωγράφου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0075 - Επιστολή του Χ. Α. Νομικού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0076 - Επιστολή του Χ. Σ. Χριστοδουλίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0077 - Επιστολή της εταιρείας The Alexandria Engineering Works προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0078 - Επιστολή του Κ. Παράσχου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0079 - Επιστολή του Χρ. Νομικού προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0080 - Επιστολή του Γ. Βαφόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0081 - Επιστολή του Γ. Μούγκρου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0082 - Επιστολή των Μ. Βαϊάνου, Θ. Κεραυνού, Μ. Νικολαΐδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0083 - Επιστολή του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0084 - Επιστολή του Κ. Μαλέα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0085 - Επιστολές του Γ. Βαλασόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0086 - Σημείωμα του Ά. Σκούφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0087 - Επιστολή του Ά. Σικελιανού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0088 - Επιστολή του R. Storrs προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0089 - Επιστολή του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0090 - Επιστολή του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0091 - Σημείωμα της Α. Εμμ. Μαξίμου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0092 - Επιστολή [του Π. Αναστασιάδη] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0093 - Επιστολή του L. Roussel προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0094 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0095 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0096 - Επιστολή του Η. Γκανούλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0097 - Επιστολή του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0098 - Επιστολή του Κ. Φωτιάδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0099 - Επιστολή [του Α. Αποστολόπουλου] προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0100 - Επιστολές του Δ. Μητρόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0101 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0102 - Επιστολή του Κ. Φωτιάδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0103 - Επιστολή του Γ. Βρισιμιτζάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0104 - Επιστολή του F. Sauton προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0105 - Επιστολή του Τ. Άγρα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0106 - Επιστολή του Ι. Αθανασόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0107 - Επιστολή του B. Dobrée προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0108 - Επιστολή του Α. Σεγκόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0109 - Επιστολή του P. Vanderborght προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0110 - Επιστολή του Δ. Π. Παππούλια προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0111 - Επιστολή του Θ. Πιερίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0112 - Επιστολή της Π. Δημαρά προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0113 - Επιστολή του Α. Φράγκου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0114 - Επιστολή του P. Vanderborght προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0115 - Επιστολή του F. Sauton προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0116 - Επιστολή του Κ. Κουράκου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0117 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0118 - Επιστολή του Ντ. Νίκβα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0119 - Επιστολή του Δ. Π. Χαριτάτου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0120 - Σημείωμα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0121 - Επιστολή αταύτιστου αποστολέα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0122 - Επιστολή της V. Daniel προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0123 - Επιστολή της Ε. Μαραγκού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0124 - Επιστολή του Γ. Άννινου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0125 - Επιστολή του Γ. Άννινου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0126 - Επιστολή της Ε. Γ. Βασιλειάδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0127 - Επιστολή του Γ. Α. Σαρεγιάννη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0128 - Επιστολή του Μ. Μαλακάση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0129 - Επιστολή του Τ. Καλμούχου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0130 - Επιστολή του Μ. Φαρδούλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0131 - Επιστολή προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0132 - Σημείωμα του Στ. Πάργα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0133 - Επιστολή του J. N. Michel προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0134 - Ευχαριστήριο σημείωμα του Α. Μιχαλακόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0135 - Επιστολή του J. B. Edwards προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0136 - Επιστολή της Ε. Ζωγράφου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0137 - Επιστολή του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0138 - Επιστολή του Ε. Βαγιονάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0139 - Επιστολή του Α. Ι. Πανσέληνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0140 - Αντίγραφο επιστολής

Τεκμήριο 0141 - Επιστολή των «Ελεύθερων Τάσεων» προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0142 - Επιστολή του T. Glückmann προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0143 - Επιστολή του S. Baud-Bovy προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0144 - Επιστολή του T. Glückmann προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0145 - Επιστολή του Δ. Π. Πετροκόκκινου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0146 - Επιστολή του Δ. Π. Πετροκόκκινου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0147 - Επιστολή του Δ. Π. Πετροκόκκινου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0148 - Επιστολή του Αλ. Α. Μάτσα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0149 - Επιστολή του J. Mavrogordato προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0150 - Επιστολή του Χ. Α. Νομικού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0151 - Επιστολή του Ι. Β. Καψαμπέλη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0152 - Επιστολή της Μ. Ν. Βατιμπέλλα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0153 - Επιστολή του Ν. Λαπαθιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0154 - Επιστολή του Αντ. Αγκαστινιώτη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0155 - Επιστολή του Β. Παπαδάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0156 - Επιστολή του Γ. Βρισιμιτζάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0157 - Επιστολή της [Μίκας;] Σκουζέ προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0158 - Επιστολή του R. M. Dawkins προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0159 - Σημείωμα του Γ. Βαλασόπουλου

Τεκμήριο 0160 - Επιστολή του Κ. Δέλτα προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0161 - Σημείωμα του Γ. Τ. Βαμβακίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0162 - Σημείωμα του Μ. Βαϊάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0163 - Επιστολή του Θ. Πιερίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0164 - Επισκεπτήριο

Τεκμήριο 0165 - Σημείωμα του Γ. Βρισιμιτζάκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0166 - Πρόσκληση

Τεκμήριο 0167 - Σημείωμα του Τ. Μαλάνου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0168 - Επιστολή του Γ. Γεωργαντά προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0169 - Επιστολή του Μύρου Αύρα/Μανώλη Σμυρλή προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0170 - Επισκεπτήριο του Γρ. Ξενόπουλου

Τεκμήριο 0171 - Σημείωμα του Α. Κυριακόπουλου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0172 - Σημείωμα του M.C. Ralli προς τον Καβάφη

Υποσειρά SS02 - Οικογενειακή αλληλογραφία

Φάκελος F19 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Κ. Π. Καβάφη προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Σχέδιο επιστολής προς τον Γεώργιο Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σχέδιο επιστολής προς τον Γεώργιο Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Σχέδιο επιστολής προς τη σύζυγο του Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σχέδιο σημειώματος προς τον Δ. Βούρο

Τεκμήριο 0014 - Σχέδιο επιστολής προς τον Γεώργιο Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Μ. Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς τη Μ. Καβάφη]

Τεκμήριο 0020 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη [προς τον John Καβάφη]

Τεκμήριο 0021 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη [προς τον John Καβάφη]

Τεκμήριο 0022 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη [προς την Ευβουλία Παπαλαμπρινού]

Τεκμήριο 0023 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τους Αλέξανδρο και Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Μ. Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Μαρίκα [Τσαλίκη]

Τεκμήριο 0028 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς τη Μαρίκα Τσαλίκη

Τεκμήριο 0029 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη [προς τον Παύλο Καβάφη]

Τεκμήριο 0030 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη προς άγνωστο παραλήπτη

Τεκμήριο 0033 - Σχέδιο επιστολής του Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Αντίγραφο επιστολής του Καβάφη

Φάκελος F20 - Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη

Υποφάκελος F001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0039 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0050 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του John Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Υποφάκελος F002 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0039 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0045 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0050 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0051 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0073 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0074 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0075 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0076 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0077 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0078 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0079 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0080 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0081 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0082 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0083 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0084 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0085 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0086 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0087 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0088 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0089 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0090 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0091 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0092 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0093 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0094 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0095 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0096 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0097 - Σημείωμα του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0098 - Δέσμη φακέλων αλληλογραφίας

Υποφάκελος F003 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή της Α. Πάππου προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή της Σ. Verhaeghe de Naeyer προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή της Α. Καλλινούς προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 011a - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τους John και Κ. Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Εμμ. Τσαλίκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή της Μ. Τσαλίκη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολικό δελτάριο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή της Χ. Α. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή της Κ. Ιωνίδη προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή του Ι. Κουλμάση προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Σημείωμα της Χ. Καβάφη προς τον Καβάφη

Φάκελος F21 - Αλληλογραφία μεταξύ μελών της οικογένειας Καβάφη και μελών της οικογένειας με τρίτους

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Γ. Καβάφη προς τον Π. Ι. Καβάφη

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Γ. Καβάφη προς τον Π. Ι. Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Γ. Καβάφη προς τον Π. Ι. Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή της Σ. Verhaeghe de Naeyer προς τον Α. Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή της Σ. Verhaeghe de Naeyer προς τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Αλ. Καβάφη προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Ι. Σταματιάδη προς τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή της Α. Καλλινούς προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή της Α. Καλλινούς προς τον Αρ. Καβάφη

Τεκμήριο 0010 - Σχέδιο επιστολής του J. Καβάφη προς τον Γ. Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Α. Καβάφη προς τη Μ. Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σχέδιο επιστολής προς τον Αριστείδη Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Φ. Φωτιάδη προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Σχέδιο επιστολής προς τον L. Verhaeghe de Naeyer

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του L. Verhaeghe de Naeyer προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Π. Καβάφη προς την οικογένειά του

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του Π. Καβάφη προς την οικογένειά του

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Π. Καβάφη προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Π. Καβάφη προς τη Χ. Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή της Χ. Καβάφη προς τον Γ. Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή [της Ε. Παπαλαμπρινού] προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή της Α. Καλλινούς προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή της εταιρείας Ralli Brothers προς τη Ρ. Τσαλίκη

Τεκμήριο 0026 - Γραμματόσημα

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή της Ε. Παπαλαμπρινού προς τους αδελφούς Καβάφη

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή της Α. Καλλινούς προς τους αδελφούς Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Παύλο Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον John Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή της Ευβουλίας Παπαλαμπρινού προς τους αδελφούς Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Ευχετήρια κάρτα

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή της Μ. Καβάφη προς τον Π. Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - «Επιστολαί προς Αρ[ιστείδη] και Γε[ώργιο] 1889»

Υποσειρά SS03 - Γενική αλληλογραφία

ΣΕΙΡΑ S02 - Miscellanea (ποικίλα)

Φάκελος F25 - Ποικίλα προσωπικά

Υποφάκελος F003 - Σημειώματα οικονομικού χαρακτήρα

Υποφάκελος F004 - Προσωπικές σημειώσεις

Τεκμήριο 0001 - «Τζόγος»

Τεκμήριο 0002 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0004 - Σημειώματα του Καβάφη

Τεκμήριο 0005 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0006 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0007 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0008 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0009 - Υπεύθυνη δήλωση

Τεκμήριο 0010 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0011 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0012 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0013 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0014 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0015 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0016 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0017 - Κείμενο

Τεκμήριο 0018 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0019 - Συστατικές επιστολές

Τεκμήριο 0020 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0021 - Φάκελος και σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0022 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0023 - Σημειώματα του Καβάφη

Τεκμήριο 0024 - Σημειώματα του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - «Πρ. Συντ.» [Περί Συντροφιάς]

Τεκμήριο 0026 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0027 - Σημείωμα

Τεκμήριο 0028 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0029 - Σημειώματα του Καβάφη

Τεκμήριο 0030 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0031 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0032 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0033 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0034 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0035 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0036 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0037 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0038 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0039 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0040 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0041 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0042 - Επιστολικός φάκελος

Τεκμήριο 0043 - Σημειωματάριο

Τεκμήριο 0044 - «Catalogue»

Τεκμήριο 0045 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0046 - «Rents of houses»

Τεκμήριο 0047 - «Houses»

Τεκμήριο 0048 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0049 - "Entefctirion"

Τεκμήριο 0050 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0051 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0052 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0053 - Πεζό κείμενο

Τεκμήριο 0054 - Σημείωση του Καβάφη

Τεκμήριο 0055 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0056 - Σημειώσεις του Καβάφη

Τεκμήριο 0057 - Σημειώσεις του Καβάφη

Υποφάκελος F007 - Τύπος - Έντυπα

Τεκμήριο 0001 - εφ. Ελπίς (Αλεξάνδρειας) 1889

Τεκμήριο 0005 - «Ο Σακεσπήρος περί της ζωής»

Τεκμήριο 0006 - εφ. Τηλέγραφος

Τεκμήριο 0007 - εφ. Τηλέγραφος

Τεκμήριο 0008 - εφ. Τηλέγραφος

Τεκμήριο 0009 - «Η ποίησις του κ. Στρατήγη»

Τεκμήριο 0010 - εφ. Τηλέγραφος

Τεκμήριο 0011 - εφ. Σάλπιγξ

Τεκμήριο 0012 - εφ. Φωνή της Κύπρου

Τεκμήριο 0014 - εφ. Κωνσταντινούπολις

Τεκμήριο 0015 - εφ. Ταχυδρόμος

Τεκμήριο 0016 - περ. Εικοστός Αιών

Τεκμήριο 0018 - εφ. Le Phare d'Alexandrie

Τεκμήριο 0021 - εφ. The Saturday Review

Τεκμήριο 0022 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0023 - «Sur la terrace»

Τεκμήριο 0024 - εφ. Ομόνοια (Αλεξάνδρειας)

Τεκμήριο 0026 - εφ. Κάιρον (Καΐρου - Αλεξάνδρειας) 1899

Τεκμήριο 0027 - «Χρίστος και όχι Χρήστος»

Τεκμήριο 0028 - «Alexandria Sporting Club. Club Rules»

Τεκμήριο 0029 - εφ. Le Phare d'Alexandrie (Αλεξάνδρειας) 1902

Τεκμήριο 0031 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0032 - εφ. Νέον Άστυ

Τεκμήριο 0033 - εφ. Le Matin, Le Journal

Τεκμήριο 0034 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0035 - εφ. The Egyptian Gazette (Αλεξάνδρειας) 1905

Τεκμήριο 0037 - περ. Νέα Ζωή

Τεκμήριο 0038 - εφ. La Réforme

Τεκμήριο 0039 - εφ. La Réforme

Τεκμήριο 0040 - «Letters to Jack», εφ. The Riviera News (Νίκαια, Γαλλία) 1910

Τεκμήριο 0041 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0042 - εφ. Le Figaro

Τεκμήριο 0043 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0044 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0045 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0046 - εφ. Θάρρος

Τεκμήριο 0047 - εφ. Έλεγχος

Τεκμήριο 0048 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0049 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0050 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0051 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0052 - Σπάραγμα εντύπου

Τεκμήριο 0053 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0054 - Απόκομμα Τύπου

Τεκμήριο 0055 - Απόκομμα Τύπου

ΣΕΙΡΑ S03 - Φωτογραφικό αρχείο

Φάκελος F26 - Συλλογή φωτογραφιών

Υποφάκελος F002 - Οικογενειακές φωτογραφίες

Υποφάκελος F003 - Φωτογραφίες διαφόρων

Τεκμήριο 0001 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0002 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0003 - Φωτογραφία του Enrico Spy

Τεκμήριο 0004 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0005 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0006 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0007 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0008 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0009 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0010 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0011 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0012 - Οικογενειακή φωτογραφία

Τεκμήριο 0013 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0014 - Φωτογραφία ανδρών

Τεκμήριο 0015 - Φωτογραφία αγοριού

Τεκμήριο 0016 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0017 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0018 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0019 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0020 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0021 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0022 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0023 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0024 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0025 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0026 - Φωτογραφία γυναίκας

Τεκμήριο 0027 - Φωτογραφία αγοριού

Τεκμήριο 0028 - Φωτογραφία κοριτσιού

Τεκμήριο 0029 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0030 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0031 - Οικογενειακή φωτογραφία Δ. Στεφανόπουλου

Τεκμήριο 0032 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0033 - Φωτογραφία του Π. Αναστασιάδη

Τεκμήριο 0034 - Φωτογραφία του Α. Σεγκόπουλου

Τεκμήριο 0035 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0036 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0037 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0038 - Φωτογραφία κοριτσιού

Τεκμήριο 0039 - Φωτογραφία άνδρα

Τεκμήριο 0040 - Φωτογραφία αγοριού

Τεκμήριο 0041 - Φωτογραφία του Α. Σεγκόπουλου

ΥΠΟ-ΑΡΧΕΙΟ SF03 - ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012


ΣΕΙΡΑ S01 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Φάκελος F02 - Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

Υποφάκελος F001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0038 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0039 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0050 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0055 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0062 - Επιστολές του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του Καβάφη προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0073 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0074 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0075 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0076 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0077 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0078 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0079 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0080 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0081 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0082 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0083 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0084 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0085 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0086 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0087 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0088 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0089 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0090 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0091 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0092 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0093 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0094 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0095 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0096 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0097 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0098 - Σημείωμα του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0099 - Σημείωμα του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Υποφάκελος F002 - Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0002 - Σημειώσεις του E. M. Forster, της Ρ. Σεγκοπούλου και του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του E. P. Caropoulo προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή της Α. Ε. Μαξίμου προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Richard M. Dawkins προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0008 - Τηλεγράφημα

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του ζεύγους Παπανούτσου προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του R. M. Dawkins προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του R. A. Furness προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του C. H. C. Prentice προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του οίκου Renaud & Texier προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του C. C. Tarelli προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του C. C. Tarelli προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Α. Κόμη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Γ. Α. Παπουτσάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Ρ. Δήμου προς τον Τ. Καλμούχο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή της Σ. Πολυχρονιάδου προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0026 - Τηλεγράφημα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του E. M. Forster προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του H. D. Brasch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του H. von den Steinen προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του H. D. Brasch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του H. Romilly Fedden προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του H. von den Steinen προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0033 - Τηλεγράφημα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0035 - Σχέδιο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Ν. Κάλας προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0037 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0038 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Κ. Θ. Δημαρά

Τεκμήριο 0039 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Ι. Μαυροκορδάτο [Μαυρογορδάτο]

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Ι. Μαυρογορδάτου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0041 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Ι. Μαυρογορδάτο

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Γ. Σπυριδάκη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0043 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Δ. Γαλάνη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολές του Θ. Γρίβα προς τον R. Queneau και τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του R. Queneau προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Θ. Γρίβα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή της R. Dalven προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Α. Σεγκόπουλου προς τη R. Dalven

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Κ. Τρυπάνη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0050 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Κ. Τρυπάνη

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Κ. Τρυπάνη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του Α. Γ. Πολίτη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του K. Friar προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0054 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Α. Γ. Πολίτη

Τεκμήριο 0055 - Επιστολικό δελτάριο

Τεκμήριο 0056 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον K. Friar

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Δ. Γαλάνη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του R. A. Furness προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του Α. Μπενάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Υποφάκελος F003 - Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0002 - Αντίγραφα επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0005 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0007 - Τηλεγράφημα του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0008 - Τηλεγράφημα του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0009 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0011 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή της A. Burch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Hogarth Press προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0024 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Hogarth Press

Φάκελος F03 - Διάφορα

ΣΕΙΡΑ S02 - ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Φάκελος F06 - Περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη

Υποφάκελος F001 - Πεζά και ποιητικά κείμενα

Τεκμήριο 0001 - «Ma Sœur»

Τεκμήριο 0002 - «Exaltation de ma Croix»

Τεκμήριο 0003 - «Paroles Delphiques»

Τεκμήριο 0004 - «Réponse à Mitso Papanicolaou»

Τεκμήριο 0005 - «Η καινούργια μου αγάπη»

Τεκμήριο 0006 - «Εν Ώρα Θερινή»

Τεκμήριο 0007 - «Βραδύνοια»

Τεκμήριο 0008 - Ποιήματα του Γ. Βρισιμιτζάκη

Τεκμήριο 0009 - «Οπτασία», «Κάποιες ορμές»

Τεκμήριο 0010 - «Ήρθες αργά», «Του ήλιου τα φιλιά»

Τεκμήριο 0011 - «Τα χάδια»

Τεκμήριο 0012 - «Ελεύθερη απόδοσις (Henri de Régnier)»

Τεκμήριο 0013 - «Προσμονή»

Τεκμήριο 0014 - «Ο ψαράς», «Τροχιές επιθυμίας»

Τεκμήριο 0015 - Κείμενο του Μ. Μαλακάση

Τεκμήριο 0016 - Κείμενο του Παύλου Νιρβάνα

Τεκμήριο 0017 - «Πεζά Τραγούδια»

Τεκμήριο 0018 - Σημείωμα του Γρηγορίου Ξενόπουλου

Τεκμήριο 0019 - «Ους θεοί φιλέουσι»

Τεκμήριο 0020 - «Το τραγούδι των Αργοναυτών»

Τεκμήριο 0021 - «Τραγούδια του παλιού καιρού»

Τεκμήριο 0022 - «Ύμνος του μεγάλου Νόστου»

Τεκμήριο 0023 - «Μοιραία»

Τεκμήριο 0024 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - «Περί ηθικής»

Τεκμήριο 0026 - «Ελεγείο στον ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ»