Επιστολή του Richard M. Dawkins προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου

GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0007 (515)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0007 (515)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του Richard M. Dawkins προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
18/4/1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

22,8 x 17,9 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δακτυλόγραφη επιστολή με χειρόγραφες προσθήκες, του Ρίτσαρντ Ντώκινς (Richard Dawkins) προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου, σε δύο φύλλα με σημειώσεις σε όλες τις όψεις. Πρόκειται για απάντηση σε προηγούμενη επιστολή της Σεγκοπούλου, με την οποία ο αποστολέας φαίνεται να έχει παραλάβει και έργα του Καβάφη. Σχολιάζονται θετικά το ύφος και η γλώσσα στο ποιητικό έργο του Καβάφη και η πρόσληψή του στην Αγγλία, ενώ επίσης γίνεται αναφορά στην κατάσταση της υγείας του και στη νοσηλεία του στην Αθήνα. Σε υστερόγραφο ο Ντώκινς ζητεί τη συνδρομή της Σεγκοπούλου για να εντοπίσει έκδοση σχετική με την ελληνική δημοτική ποίηση (Νικ. Γ. Μαυρής / Ευ. Α. Παπαδόπουλος, Δωδεκανησιακή λύρα. Τόμος πρώτος. Κασιακή λύρα, ήτοι δημώδης ποίησις και μουσική της νήσου Κάσου, Τύποις «Νέας Ηχούς», Πορτ-Σαΐδ 1928). Η βιβλιογραφική αναφορά, που είναι γραμμένη στα ελληνικά, ανήκει σε διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από του συντάκτη, ο οποίος έχει κάνει χειρόγραφες προσθήκες στα αγγλικά. Παρατηρούνται κάποιες διορθώσεις στο δακτυλογραφημένο κείμενο. Το τμήμα που καταγράφει το υστερόγραφο σημείωμα είναι κομμάτι χαρτιού μικρότερων διαστάσεων – ενδεχομένως να προστέθηκε μετά την ολοκλήρωση του κυρίως κειμένου από τον συντάκτη. (Οξφόρδη)

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Αναφέρεται κριτική του Καβάφη στο έργο του Ε. Μ. Φόρστερ (E. M. Forster) Pharos and Pharillon.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f02-sf002-0007
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου