Επιστολή του C. C. Tarelli προς τον Α. Σεγκόπουλο

GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0018 (1800)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0018 (1800)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του C. C. Tarelli προς τον Α. Σεγκόπουλο
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
19/4/1934
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

33 x 21,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφη επιστολή του Ταρέλλι (C. C. Tarelli) προς τον Αλέκο Σεγκόπουλο στη μία όψη φύλλου. Πάνω δεξιά η διεύθυνση του αποστολέα δακτυλόγραφη. Χειρόγραφη σημείωση του Σεγκόπουλου πάνω αριστερά. Ο αποστολέας ζητάει την άδεια του Σεγκόπουλου για να δημοσιεύσει αγγλικές μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη, στο πλαίσιο άρθρου του σε αγγλικό περιοδικό. Αναφέρεται επίσης στην αγγλική έκδοση των ποιημάτων. Η επιστολή συνοδεύεται από τις δακτυλόγραφες αγγλικές μεταφράσεις δέκα ποιημάτων, στη μία όψη πέντε φύλλων. (Genève)

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική, αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις και σχισίματα.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Εις το επίνειον» >Α159
«Δέησις» >Α55
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Διακοπή» >Α70
«Ιωνικόν» >Α46
«Τείχη» >Α50
«Τα παράθυρα» >Α75
«Κεριά» >A61
«Ιθάκη» >Α122

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ο Ταρέλλι γράφει στον Σεγκόπουλο σχετικά με τη δημοσίευση άρθρου του σε αγγλικό περιοδικό. Το άρθρο συνδέεται με το έργο του Καβάφη και θα περιέχει αγγλικές μεταφράσεις ποιημάτων του. Στο πλαίσιο της επικείμενης δημοσίευσης, ο Ταρέλλι ζητάει αφενός τη συναίνεση του Σεγκόπουλου και αφετέρου πληροφορίες για την προσεχή μετάφραση ποιημάτων του Καβάφη από αγγλικό εκδοτικό οίκο. Παράλληλα, επισημαίνει την επικοινωνία του με έντυπα στα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί τα ποιήματα του Καβάφη που θα αξιοποιήσει. Εσωκλείει δικές του μεταφράσεις καβαφικών ποιημάτων. Εντοπίζονται οι εξής τίτλοι: «In Port», «Prayer», «Awaiting the Barbarians», «The God Abandons Antony», «Interruption», «Ionic», «Walls», «The Windows», «Candles», «Ithaca».

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f02-sf002-0018
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου