ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗ

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, με τίτλο «Αναλυτικός Κατάλογος Αρχείου Καβάφη», περιλαμβάνει σύντομες περιγραφές των τεκμηρίων του αρχείου με ένδειξη ταξινόμησης, η οποία βασίζεται στη μικροφωτογράφιση του αρχείου που πραγματοποιήθηκε το 1963 από τον Γ. Π. Σαββίδη. Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Ειδολογική Κατάταξη του Αρχείου Καβάφη», τα τεκμήρια ταξινομούνται ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε κατηγορίες όπως «Ποιήματα», «Πεζά Λογοτεχνικά και Φιλολογικά», «Ιδιωτικά» κ.ά. Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας και ταξινόμησης του αρχείου Καβάφη, καθώς και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ερευνητή που επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία του αρχείου.