ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΣΕΙΡΑ S01 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Φάκελος F02 - Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

Υποφάκελος F001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0002 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0008 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0026 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0033 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0035 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0037 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0038 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0039 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0041 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0043 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0044 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0050 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0054 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0055 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0056 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0062 - Επιστολές του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0063 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0064 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0065 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0066 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0067 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0068 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0069 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0070 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0071 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0072 - Επιστολή του Καβάφη προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0073 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0074 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0075 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0076 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0077 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0078 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0079 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0080 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0081 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0082 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0083 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0084 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0085 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0086 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0087 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0088 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0089 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0090 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0091 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0092 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0093 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0094 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0095 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0096 - Επιστολή του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0097 - Επιστολή του Καβάφη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0098 - Σημείωμα του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0099 - Σημείωμα του Καβάφη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Υποφάκελος F002 - Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0002 - Σημειώσεις του E. M. Forster, της Ρ. Σεγκοπούλου και του Καβάφη

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του E. P. Caropoulo προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0005 - Επιστολή της Α. Ε. Μαξίμου προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0007 - Επιστολή του Richard M. Dawkins προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0008 - Τηλεγράφημα

Τεκμήριο 0009 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του ζεύγους Παπανούτσου προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0011 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Επιστολή του R. M. Dawkins προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του R. A. Furness προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Επιστολή του C. H. C. Prentice προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του οίκου Renaud & Texier προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Επιστολή του Α. Σικελιανού προς το ζεύγος Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του C. C. Tarelli προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Επιστολή του C. C. Tarelli προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του Α. Κόμη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του Γ. Α. Παπουτσάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή του Ρ. Δήμου προς τον Τ. Καλμούχο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή της Σ. Πολυχρονιάδου προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0024 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0025 - Επιστολή του E. M. Forster προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0026 - Τηλεγράφημα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0027 - Επιστολή του E. M. Forster προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0028 - Επιστολή του H. D. Brasch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0029 - Επιστολή του H. von den Steinen προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0030 - Επιστολή του H. D. Brasch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0031 - Επιστολή του H. Romilly Fedden προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0032 - Επιστολή του H. von den Steinen προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0033 - Τηλεγράφημα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0034 - Επιστολή του Κ. Θ. Δημαρά προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0035 - Σχέδιο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0036 - Επιστολή του Ν. Κάλας προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0037 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον E. M. Forster

Τεκμήριο 0038 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Κ. Θ. Δημαρά

Τεκμήριο 0039 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Ι. Μαυροκορδάτο [Μαυρογορδάτο]

Τεκμήριο 0040 - Επιστολή του Ι. Μαυρογορδάτου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0041 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Ι. Μαυρογορδάτο

Τεκμήριο 0042 - Επιστολή του Γ. Σπυριδάκη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0043 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Δ. Γαλάνη

Τεκμήριο 0044 - Επιστολές του Θ. Γρίβα προς τον R. Queneau και τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0045 - Επιστολή του R. Queneau προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0046 - Επιστολή του Θ. Γρίβα προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0047 - Επιστολή της R. Dalven προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0048 - Επιστολή του Α. Σεγκόπουλου προς τη R. Dalven

Τεκμήριο 0049 - Επιστολή του Κ. Τρυπάνη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0050 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Κ. Τρυπάνη

Τεκμήριο 0051 - Επιστολή του Κ. Τρυπάνη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0052 - Επιστολή του Α. Γ. Πολίτη προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0053 - Επιστολή του K. Friar προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0054 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Α. Γ. Πολίτη

Τεκμήριο 0055 - Επιστολικό δελτάριο

Τεκμήριο 0056 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον K. Friar

Τεκμήριο 0057 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0058 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0059 - Επιστολή του Τ. Μαλάνου προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0060 - Επιστολή του Δ. Γαλάνη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0061 - Επιστολή του R. A. Furness προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Τεκμήριο 0062 - Επιστολή του Α. Μπενάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

Υποφάκελος F003 - Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press

Τεκμήριο 0001 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0002 - Αντίγραφα επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0003 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0004 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0005 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0006 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0007 - Τηλεγράφημα του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0008 - Τηλεγράφημα του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0009 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0010 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0011 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0012 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0013 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0014 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0015 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0016 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0017 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0018 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0019 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον L. Woolf

Τεκμήριο 0020 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0021 - Επιστολή του L. Woolf προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0022 - Επιστολή της A. Burch προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0023 - Επιστολή του Hogarth Press προς τον Α. Σεγκόπουλο

Τεκμήριο 0024 - Αντίγραφο επιστολής του Α. Σεγκόπουλου προς τον Hogarth Press

Φάκελος F03 - Διάφορα

ΣΕΙΡΑ S02 - ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Φάκελος F06 - Περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη

Υποφάκελος F001 - Πεζά και ποιητικά κείμενα

Τεκμήριο 0001 - «Ma Sœur»

Τεκμήριο 0002 - «Exaltation de ma Croix»

Τεκμήριο 0003 - «Paroles Delphiques»

Τεκμήριο 0004 - «Réponse à Mitso Papanicolaou»

Τεκμήριο 0005 - «Η καινούργια μου αγάπη»

Τεκμήριο 0006 - «Εν Ώρα Θερινή»

Τεκμήριο 0007 - «Βραδύνοια»

Τεκμήριο 0008 - Ποιήματα του Γ. Βρισιμιτζάκη

Τεκμήριο 0009 - «Οπτασία», «Κάποιες ορμές»

Τεκμήριο 0010 - «Ήρθες αργά», «Του ήλιου τα φιλιά»

Τεκμήριο 0011 - «Τα χάδια»

Τεκμήριο 0012 - «Ελεύθερη απόδοσις (Henri de Régnier)»

Τεκμήριο 0013 - «Προσμονή»

Τεκμήριο 0014 - «Ο ψαράς», «Τροχιές επιθυμίας»

Τεκμήριο 0015 - Κείμενο του Μ. Μαλακάση

Τεκμήριο 0016 - Κείμενο του Παύλου Νιρβάνα

Τεκμήριο 0017 - «Πεζά Τραγούδια»

Τεκμήριο 0018 - Σημείωμα του Γρηγορίου Ξενόπουλου

Τεκμήριο 0019 - «Ους θεοί φιλέουσι»

Τεκμήριο 0020 - «Το τραγούδι των Αργοναυτών»

Τεκμήριο 0021 - «Τραγούδια του παλιού καιρού»

Τεκμήριο 0022 - «Ύμνος του μεγάλου Νόστου»

Τεκμήριο 0023 - «Μοιραία»

Τεκμήριο 0024 - Σημείωμα του Καβάφη

Τεκμήριο 0025 - «Περί ηθικής»

Τεκμήριο 0026 - «Ελεγείο στον ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ»