Έντυπα μονόφυλλα

GR-OF CA SING-S01-F01-0007 (1620)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F01-0007 (1620)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Έντυπα μονόφυλλα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30 x 37,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπο τετρασέλιδο με τον τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα». Πρόκειται για πίνακα περιεχομένων ποιητικής Συλλογής του Καβάφη της περιόδου 1910-1918 (το «8» της τελευταίας χρονολογίας διορθωμένο με μελάνι κάτω δεξιά στην πρώτη σελίδα). Στην τρίτη σελίδα, έντυπος χρονολογικός κατάλογος των ποιημάτων μέχρι τον πρώτο τίτλο του 1916. Από το δεύτερο ποίημα του 1916 έως και τα ποιήματα του 1918 οι τίτλοι και οι αριθμοί των σελίδων χειρόγραφοι από τον Καβάφη, συνεχίζουν και στην τέταρτη σελίδα. Η δεύτερη σελίδα κενή. Στην τρίτη και την τέταρτη σελίδα χειρόγραφες σημειώσεις του Σεγκόπουλου. Συνοδεύεται από επτά έντυπα μονόφυλλα με ποιήματα του Καβάφη, στα οποία σημειώνονται χειρόγραφα σχόλια του Σεγκόπουλου και χειρόγραφες διαγραφές και διορθώσεις του Καβάφη. Όλα τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα το 1916. Επίσης, αντίγραφο του ποιήματος «Ούτος Εκείνος» γραμμένο από τον Σεγκόπουλο στη μία όψη φύλλου. Όλα τα έντυπα είναι τοποθετημένα σε αυτοσχέδιο φάκελο από χαρτόνι.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Υδατόσημο: Abondance. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η πόλις» >Α107
«Η σατραπεία» >Α108
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Τελειωμένα» >Α112″
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Ιθάκη» >Α122
«Όσο μπορείς» >Α133
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Φιλέλλην» >Α127
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Στην εκκλησία» >Α227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Του μαγαζιού» >Α133
«Επέστρεφε» >Α131
«Μακριά» >Α152
«Επήγα» >Α133
«Πολυέλαιος» >Α137
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Ομνύει» >Α195
«Μια νύχτα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Πέρασμα» >Α160
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Εν τη οδώ» >Α160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Ένας θεός των» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ηδονή» >Α164
«Γκρίζα» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Έτσι πολύ ατένισα—» >Α147
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Μέρες του 1903» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Δίπλα στους τίτλους ο Σεγκόπουλος σημειώνει με μολύβι τις θεματικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα ποιήματα του Καβάφη: «Τέχνης», «Ιστορικό», «Ηδονικό», «Αισθηματικό», «Φιλοσοφικό», «Εντυπώσεις».

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f01-0007
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κείμενα και άλλα τεκμήρια των Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη