Κείμενα και άλλα τεκμήρια των Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη

GR-OF CA SING-S01-F01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F01
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Κείμενα και άλλα τεκμήρια των Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1934
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

18 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ο φάκελος περιέχει κείμενα που συνέταξαν ο Αλέκος και η Ρίκα Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη. Τα κείμενα αυτά διερευνούν τόσο το ποιητικό του έργο όσο και την προσωπικότητά του, ενώ κάποια αναφέρονται και στην ιστορία της οικογένειάς του. Το υλικό περιλαμβάνει το κείμενο διάλεξης του Σεγκόπουλου για το έργο επτά Ελλήνων ποιητών (ανάμεσα στους οποίους και ο Καβάφης), κείμενο με σχόλια του Σεγκόπουλου σε ποιήματα του Καβάφη, το κείμενο «Le poète C. P. Cavafy» της Ρίκας Σεγκοπούλου, σχεδιάσματα βιογραφίας του ποιητή από την ίδια κ.ά. Τα περισσότερα κείμενα είναι χειρόγραφα, ενώ εντοπίζεται και το έντυπο κείμενο διάλεξης των Πόλυ Μοδινού και Αλέκου Σεγκόπουλου περί του ποιητικού έργου του Καβάφη (1918). Τέσσερα από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Τα κείμενα είναι γραμμένα κυρίως στα ελληνικά και δευτερευόντως στα γαλλικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κείμενα και άλλα τεκμήρια των Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη
Φάκελος F02 - Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Φάκελος F03 - Διάφορα
Φάκελος F04 - Φωτογραφικό αρχείο
Φάκελος F05 - Ζωγραφικά σχέδια