Πεζά και ποιητικά κείμενα

GR-OF CA SING-S02-F06-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S02-F06-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Πεζά και ποιητικά κείμενα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1920-1931
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

26 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα πεζά και ποιητικά κείμενα τα οποία είχαν σταλεί προς δημοσίευση στο περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη. Εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, κείμενα των: Ναπολέοντα Λαπαθιώτη (πεζά ποιήματά του και απόδοση ποιήματος του Α. ντε Ρενιέ [H. de Régnier]), Ψυχάρη («Η καινούργια μου αγάπη»), Ρίκας Σεγκοπούλου («Οπτασία», «Ήρθες αργά!» κ.ά.), Μιλτιάδη Μαλακάση (κείμενο για τις Δελφικές Εορτές και ποιήματα), Παύλου Νιρβάνα (σημείωμα για τις Δελφικές Εορτές), Άγγελου Σικελιανού («Το τραγούδι των Αργοναυτών», «Ύμνος του μεγάλου νόστου»), Ευάγγελου Παπανούτσου («Περί ηθικής») κ.ά. Εντοπίζεται επίσης σπάραγμα κειμένου με σχόλια στις μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη, καθώς και έντυπο ανάτυπο περιοδικού με κείμενο του Σικελιανού για τις Δελφικές Εορτές. Επτά τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις. Τα υπόλοιπα μπορούν να χρονολογηθούν με βάση τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό. Εντοπίζεται επίσης αυτοσχέδιος φάκελος από χαρτόνι διπλωμένο σε τετρασέλιδο, με τις χειρόγραφες ενδείξεις «Χειρόγραφα Διαφόρων» στην πρώτη σελίδα και «John» στην τρίτη.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι κυρίως η ελληνική και δευτερευόντως η γαλλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη
Πεζά και ποιητικά κείμενα
Υποφάκελος SF002 - Επιστολές
Υποφάκελος SF003 - Κατάλογοι