«Περί ηθικής»

GR-OF CA SING-S02-F06-SF001-0025 (1302)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S02-F06-SF001-0025 (1302)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Περί ηθικής»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

27,6 x 21,4 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφο τμήμα από δοκίμιο του Ε. Π. Παπανούτσου στο recto οκτώ αριθμημένων φύλλων. Στο πρώτο φύλλο αναφέρεται ότι πρόκειται για απόσπασμα από έργο που πρόκειται να εκδοθεί και κατονομάζονται τα προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα Τριλογία του πνεύματος (1928) και Περί τέχνης (1930). Στο ίδιο φύλλο σημείωση σχετική με το περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη. Παρατηρούνται διαγραφές, διορθώσεις και υπογραμμίσεις, ενώ το κείμενο δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται στο τελευταίο φύλλο. Στο verso όλων των φύλλων τυπωμένη επιστολή της Ελληνικής Διδασκαλικής Ένωσης της Αλεξάνδρειας (20/2/1929) σχετική με συναυλία που διοργανώνει.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί με έντυπα στοιχεία. Μαύρο μελάνι και χρωματιστό μολύβι. Υδατόσημο: Urania Bank. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: μικρές οπές στο πάνω μέρος του φύλλου, στο σημείο ένωσης με μεταλλικό στοιχείο.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Το τεκμήριο μπορεί να χρονολογηθεί με βάση τη σχετική σημείωση του πρώτου φύλλου, η οποία αναφέρεται στις εκδόσεις των έργων του Παπανούτσου, καθώς και τον χρόνο έκδοσης του εν λόγω έργου (1932), που συμφωνεί. Επίσης, ενώ η σημείωση του πρώτου φύλλου δείχνει ότι ενδεχομένως προοριζόταν για δημοσίευση στο περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη, αυτή φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το τελευταίο τεύχος του εντύπου κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1931.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s02-f06-sf001-0025
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη
Πεζά και ποιητικά κείμενα