Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

GR-OF CA SING-S01-F02-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1929-1953
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

62 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Αλέκου και της Ρίκας Σεγκοπούλου με διάφορα πρόσωπα, στα οποία συγκαταλέγονται οι Άγγελος Σικελιανός, Ε. Μ. Φόρστερ (E. M. Forster), Κ. Θ. Δημαράς, Ευάγγελος Παπανούτσος, Ρ. Α. Φέρνες (R. A. Furness), Ν. Καλαμάρης (Νικόλας Κάλας), Δημήτρης Γαλάνης, Κωνσταντίνος Τρυπάνης, Τίμος Μαλάνος κ.ά. Τέσσερα από τα τεκμήρια είναι αχρονολόγητα. Το σύνολο σχεδόν των επιστολών σχετίζεται με τον Καβάφη και το έργο του. Σε κάποιες επιστολές εκφράζονται συλλυπητήρια για τον θάνατο του ποιητή, άλλες σχετίζονται με τη δημοσίευση του έργου του, ενώ σε άλλες ζητείται η άδεια για τη δημοσίευση ή τη μετάφραση ποιημάτων του.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και αγγλική κυρίως, και δευτερευόντως γαλλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Υποφάκελος SF001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη
Υποφάκελος SF003 - Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press