Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη

GR-OF CA SING-S01-F02-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

99 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Τα τεκμήρια του υποφακέλου διακρίνονται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις επιστολές που απέστειλε από την Αλεξάνδρεια ο Καβάφης στον Αλέκο Σεγκόπουλο από τον Οκτώβριο του 1918 έως τον Μάρτιο του 1919. Το συγκεκριμένο διάστημα ο Σεγκόπουλος βρισκόταν στη Βένχα για επαγγελματικούς λόγους. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις επιστολές που απέστειλε από την Αλεξάνδρεια ο Καβάφης στον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου τον Ιανουάριο του 1918, όταν το ζευγάρι βρισκόταν σε ταξίδι στην Αθήνα. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις επιστολές που απέστειλε ο ποιητής από την Αλεξάνδρεια στους ίδιους παραλήπτες από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 1930, όταν εκείνοι βρίσκονταν και πάλι σε ταξίδι στην Αθήνα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη
Υποφάκελος SF002 - Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Υποφάκελος SF003 - Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press