Επιστολή του Γ. Α. Παπουτσάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου

GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0021 (1791)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0021 (1791)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του Γ. Α. Παπουτσάκη προς τη Ρ. Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
17/11/1934
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

27,5 x 21,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφη επιστολή του Γ. Α. Παπουτσάκη προς τη Ρίκα Σεγκοπούλου στις δύο όψεις τριών φύλλων. Σημειώνονται οι αριθμοί σελίδων «2» έως «6» πάνω δεξιά. Ο αποστολέας αναφέρεται στην επικείμενη έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη από το ζεύγος Σεγκοπούλου. Έχοντας πληροφορηθεί ότι η Σεγκοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, προβληματίζεται ως προς την ορθογραφία κάποιων λέξεων στα ποιήματα, αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο γραφής του Καβάφη και τη συμβουλεύει να τον διατηρήσει αναλλοίωτο. Την ενημερώνει επίσης για τα νεότερα όσον αφορά τη στελέχωση της εκτελεστικής επιτροπής των «Φίλων του Καβάφη». (Αλεξάνδρεια)

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Υδατόσημο: Parchemine Johannot & Cie. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις και μικρές οπές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Εν δήμω της Mικράς Aσίας» >Α275
«Επιτύμβιον Aντιόχου, βασιλέως Kομμαγηνής» >Α620
«Απολλώνιος ο Tυανεύς εν Pόδω» >Α281
«Εν μεγάλη ελληνική αποικία, 200 π.X.» >Α345
«Εν απογνώσει» >Α581
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >Α216
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας» >Α293
«Μέρες του 1901» >Α581
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Καισαρίων» >Α160
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΤΟΠΟΙ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f02-sf002-0021
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου