«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0004 (1926)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0004 (1926)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1912
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

23,5 x 17 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Αυτοσχέδιο βιβλίο αποτελούμενο από δακτυλόγραφα φύλλα, έντυπα μονόφυλλα και χειρόγραφα. Τη «σελίδα τίτλου» αποτελεί εξώφυλλο από τη συλλογή ποιημάτων του Καβάφη του 1910, με τον έντυπο τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα» και την ένδειξη «Αλεξάνδρεια 1910». Κάτω από τη λέξη «Ποιήματα» η ιδιόχειρη σημείωση του Τζων Καβάφη «Englished by J. C. Cavafy». Προτάσσεται παράθεμα ανωνύμου στα αγγλικά και ακολουθούν τέσσερις σελίδες περιεχομένων, με τους τίτλους των ποιημάτων στα αγγλικά. Έπονται οι αγγλικές μεταφράσεις των ποιημάτων. Μεταφράζονται συνολικά σαράντα τρία ποιήματα του Καβάφη. Οι τίτλοι τους άλλοτε δακτυλόγραφοι και άλλοτε χειρόγραφοι. Σε λίγες περιπτώσεις εντοπίζονται ένθετα έντυπα μονόφυλλα με τα ποιήματα στα ελληνικά, ή τμήματα εντύπων επικολλημένα στις υπάρχουσες σελίδες. Στις περισσότερες μεταφράσεις, είτε χειρόγραφες είτε δακτυλόγραφες, παρατηρούνται διαγραφές και διορθώσεις. Σε ένα από τα μονόφυλλα η χρονολογική ένδειξη «1912». Στις 71 σελίδες του βιβλίου σημειώνεται σελιδαρίθμηση, άλλοτε δακτυλόγραφη και άλλοτε χειρόγραφη. Τα έντυπα μονόφυλλα βρίσκονται εκτός σελιδαρίθμησης. Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο κενά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Φωνές» >Α79
«Επιθυμίες» >Α85
«Κεριά» >Α61
«Ένας γέρος» >Α54
«Δέησις» >Α55
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Διακοπή» >Α70
«Θερμοπύλες» >Α19
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67
«Τα παράθυρα» >Α75
«Τρώες» >Α87
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Μονοτονία» >Α98
«Απιστία» >Α78
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Τα άλογα του Aχιλλέως» >Α54
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Τα βήματα» >Α106
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Τυανεύς γλύπτης» >A114
«Τείχη» >A50
«Τελειωμένα» >A112
«Η πόλις» >A107
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >A116
«Ο θάνατος του αυτοκράτορος Τακίτου» >A49
«Στο σπίτι της ψυχής» >A423
«Πρόσθεσις» >A426
«Η επέμβασις των θεών» >A428
«Η σατραπεία» >A108
«Ιωνικόν» >A46
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Ιθάκη» >Α122
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Φιλέλλην» >Α127
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Επέστρεφε» >Α131
«Στην εκκλησία» >Α227
«Όσο μπορείς» >Α133
«Του μαγαζιού» >Α133
«Επήγα» >Α133

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
Μετάφραση-Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s04-f12-sf001-0004
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή