Καβάφης, Ιωάννης Κωνσταντίνος (John)

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Cavafy, John C. - Καβάφης, John - [Καβάφης, John] - J.C.C. [John Constantine Cavafy]

Ο John Καβάφης (1861-1923) ήταν το προτελευταίο παιδί της οικογένειας. Εργάστηκε, αρχικά ως υπάλληλος και τελικά ως συνεταίρος (από το 1912), στην εταιρεία R. J. Moss & Co. της Αλεξάνδρειας, από την οποία αποχώρησε το 1919, ενώ υπήρξε και μέτοχος σε άλλες επιχειρήσεις. Έγραψε και δημοσίευσε ποιήματα στα αγγλικά και μετέφρασε στην ίδια γλώσσα αρκετά από τα ποιήματα του αδελφού του Κ. Π. Καβάφη. Ήταν γνωστός για τον ευγενικό αλλά αυστηρό και συντηρητικό χαρακτήρα του. Παρέμεινε άγαμος.