«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0003 (1931)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF001-0003 (1931)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1911
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

22 x 15 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Αυτοσχέδιος δερματόδετος τόμος, αποτελούμενος από δακτυλόγραφα και έντυπα ποιήματα. Στο εξώφυλλο ο τίτλος «Cavafy Poems» με χρυσά γράμματα. Στη «σελίδα τίτλου» (από τη συλλογή ποιημάτων του Καβάφη του 1910) ο τίτλος «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα» και η ένδειξη «Αλεξάνδρεια 1910», καθώς και η προσθήκη «[Englished by J. C. Cavafy]», ιδιόχειρη του Τζων Καβάφη, κάτω από τη λέξη «Ποιήματα». Στο εσώφυλλο επίσης ιδιόχειρη σημείωση του Τζων Καβάφη με την ένδειξη «14th May 1911». Ακολουθούν τα ποιήματα, καθένα με το έντυπο ελληνικό κείμενο και τη δακτυλόγραφη αγγλική μετάφραση. Η σελιδαρίθμηση κοινή για τις δύο γλώσσες. Το ελληνικό κείμενο του ποιήματος «Η Πόλις» σε αποκομμένη σελίδα του περιοδικού Νέα Ζωή και του ποιήματος «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» σε αποκομμένη σελίδα του περιοδικού Γράμματα. Τέσσερις σελίδες περιεχομένων στα ελληνικά και τα αγγλικά, με αρίθμηση «41» και «42». Οι σελίδες περιεχομένων στα ελληνικά έχουν αποκοπεί από την έντυπη ποιητική συλλογή. Ακολουθούν οι αγγλικές μεταφράσεις πέντε ακόμα ποιημάτων, χωρίς σελιδαρίθμηση. Μεταφράζονται συνολικά είκοσι έξι ποιήματα. Χειρόγραφες διαγραφές και διορθώσεις στα δακτυλόγραφα ποιήματα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική, αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: ελάχιστα αποκομμένα φύλλα.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Φωνές» >Α79
«Επιθυμίες» >Α85
«Κεριά» >Α61
«Ένας γέρος» >Α54
«Δέησις» >Α55
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Διακοπή» >Α70
«Θερμοπύλες» >Α19
«Che fece… il gran rifiuto» >A67
«Τα παράθυρα» >Α75
«Τρώες» >Α87
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Μονοτονία» >Α98
«Απιστία» >Α78
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Τα άλογα του Aχιλλέως» >Α54
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Τα βήματα» >Α106
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Τείχη» >Α50
«Τελειωμένα» >Α112
«Η πόλις» >Α107
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s04-f12-sf001-0003
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή