Χρονολογικός πίνακας ποιημάτων 1891-1912

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0003 (48)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0003 (48)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Χρονολογικός πίνακας ποιημάτων 1891-1912
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21,7 x 13,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος με χρονολογικές ενδείξεις (1891-1912) και τίτλους ποιημάτων, σε 13 κομμάτια χαρτιού ποικίλων διαστάσεων. Αρκετοί τίτλοι καταγράφονται βραχυγραφημένοι. Σε κάποιες χρονολογικές καταγραφές σημειώνεται η ένδειξη «ξαναγράψιμο» και ο τίτλος του ποιήματος στο οποίο αναφέρεται. Παρατηρούνται διαγραφές και διορθώσεις σε όλο το εύρος του καταλόγου. Εκτός από τρία μέρη του τεκμηρίου, όλα τα υπόλοιπα φέρουν χειρόγραφα ή έντυπα στοιχεία και στις δύο όψεις. Διακρίνονται πέντε μέρη του τεκμηρίου των οποίων το verso δεν έχει το ίδιο θέμα (χρονολογικός κατάλογος). Αναλυτικά και κατά σειρά σύμφωνα προς το recto: verso (F5_Φ15) στο οποίο καταγράφεται σπάραγμα χειρόγραφου ποιήματος (πιθανότατα πρόκειται για το «Σ’ ένα βιβλίο παληό»), verso (F5_Φ13) στο οποίο καταγράφεται σπάραγμα χειρόγραφου ποιήματος (πιθανότατα πρόκειται για κάποια γραφή του «Μάταιος, μάταιος έρως») με γραφικό χαρακτήρα διαφορετικό από τον συνήθη και αναγνωρίσιμο του ποιητή, verso που απεικονίζει σπάραγμα έντυπου δελτίου οικονομικού εντάλματος και χρονολογική ένδειξη (13/7/1893), verso (F5_Φ8) που περιέχει σύντομη επιστολή του Αριστείδη Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και φέρει χρονολογική ένδειξη (3/7/1894), verso (F5_Φ6) στο οποίο σημειώνεται αριθμητική πράξη, verso (F5_Φ4) που περιέχει σπάραγμα χειρόγραφου κειμένου με βραχυγραφίες, verso που απεικονίζει σπάραγμα έντυπου δελτίου υποβολής προσφοράς.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Κομμάτια χαρτιού ποικίλων διαστάσεων. Μαύρο, μπλε και κόκκινο μελάνι, μαύρο και μπλε μολύβι. Κάποια τμήματα φέρουν υδατόσημο: Gouvernement Egyptien (δεν διακρίνεται ολόκληρο). Φθορά φυσικού τεκμηρίου: παρατηρούνται οξειδώσεις, μέρος ενός εκ των τμημάτων του τεκμηρίου έχει αποσχιστεί από το στέλεχος.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Κυανοί οφθαλμοί» >Α524
«Θεατής δυσαρεστημένος» >Α524
«Επιτάφιον» >Α524
«Ώραι μελαγχολίας» >Α35
«Κεριά» >Α61
«Τρόμος» >Α524
«Στο σπίτι της ψυχής» >Α423
«Βροχή» >Α524
«Αιωνιότης» >Α524
«Κτίσται» >Α11
«27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.» >Α494
«Σύγχυσις» >Α524
«Τείχη» >Α50
«Δέησις» >Α55
«Τα παράθυρα» >Α75
«Ανθοδέσμαι» >Α524
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Διακοπή» >Α70
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Φωνές» >Α79
«Οροφέρνης» >Α142
«Κρυμμένα» >A480
«Επέστρεφε» >Α131
«Το μετέπειτα» >Α524
«Η ψήφος της Αθηνάς» >Α29
«Τα δάκρυα των αδελφών του Φαέθοντος» >Α42
«Οι τέσσαρες τοίχοι της κάμαράς μου» >Α524
«Έμπορος Αλεξανδρεύς» >Α524
«Λαγίδου φιλοξενία» >Α524
«Πριάμου νυκτοπορία» >Α524
«Εν τω κοιμητηρίω» >Α524
«Καλός και κακός καιρός» >Α26
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Ο Οράτιος εν Αθήναις» >Α54
«“Τα δ’ άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι”» >Α524
«Το καλαμάρι» >Α30
«Το πιόνι» >Α524
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Αιωνιότης» >Α524
«Ο Οιδίπους» >Α38
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ωδή και ελεγεία των οδών» >Α40
«Τα άλογα του Αχιλλέως» >Α54
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Χαλδαϊκή εικών» >Α524
«Ο θάνατος του αυτοκράτορος Τακίτου» >Α49
«Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν» >Α57
«Σαλώμη» >Α524
«Η τράπεζα του μέλλοντος» >Α426
«Πρόσθεσις» >Α426
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Φωνή απ’ την θάλασσα» >Α59
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Λοεγκρίν» >Α524
«Η υποψία» >Α524
«Η επέμβασις των θεών» >Α428
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67
«Ο βασιλεύς Κλαύδιος» >Α524
«Όταν ο φύλαξ είδε το φως» >Α524
«Η ναυμαχία» >Α524
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Επιθυμίες» >Α85
«Επήγα» >Α133
«Η σατραπεία» >Α108
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Φιλέλλην» >Α127
«Στην εκκλησία» >Α227
«Ο Σεπτέμβρης του 1903» >Α524
«Ο Δεκέμβρης του 1903» >Α524
«Ο Γενάρης του 1904» >Α524
«Η φωτογραφία» >Α618
«Στες σκάλες» >Α524
«Το τέλος του Αντωνίου» >Α524
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Έρωτος άκουσμα» >Α524
«Ένας έρως» >Α44
«Ινδική εικών» >Α524
«Η κόρη του Μενκερά» >Α524
«“Nous n’osons plus chanter les roses…”» >Α524
«Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» >Α357
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >Α216
«Η αρχαία τραγωδία» >Α53
«Οι μιμίαμβοι του Ηρώδου» >Α524
«Τα βήματα των Ευμενίδων» >Α51
«Ένας γέρος» >Α54
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Εις την σελήνην» >Α37
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >Α162
«Ένας θεός των» >Α160
«Η γαλή» >Α616
«Τεχνητά άνθη» >Α427
«Θεόφιλος Παλαιολόγος» >Α524
«Απιστία» >Α78
«Όσο μπορείς» >Α133
«Ομνύει» >Α195
«Ποσειδωνιάται» >Α524
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Στο θέατρο» >Α524
«Μια νύχτα» >Α141
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Μέρες του 1903» >Α160
«Τελειωμένα» >Α112
«Ιθάκη» >Α122
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Η πόλις» >Α107
«Δευτέρα Οδύσσεια» >Α616
«La jeunesse blanche» >A425
«Αδύνατα» >Α424
«Τρώες» >Α87
«Μονοτονία» >Α98
«Μάταιος, μάταιος έρως»> Α5
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Ο Θεόδοτος» >A138

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ορισμένοι από τους παρατιθέμενους τίτλους σχετίζονται με προγενέστερα στάδια γραφής των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη. Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Κ. Π. Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933), Αθήνα, Ίκαρος, 2014, τ. 1 σ. 103-154 και τ. 2 σ. 125-178.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
Έργα άλλων:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf001-0003
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή