Χρονολογικός πίνακας ποιημάτων 1891-1925

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0008 (144)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0008 (144)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Χρονολογικός πίνακας ποιημάτων 1891-1925
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

31 x 42 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος χρονολογικός πίνακας ποιημάτων της περιόδου από τον Αύγουστο 1891 έως το 1925 σε πέντε λυτά τετρασέλιδα. Έχει αποκοπεί το δεξί μισό από το κενό δεύτερο φύλλο του τέταρτου τετρασέλιδου. Η τελευταία σελίδα του πέμπτου τετρασέλιδου κενή.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Κόλλα αναφοράς. Γραφή με μαύρο μελάνι.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Τιμόλαος ο Συρακούσιος» >Α28
«Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» >Α357
«Πελασγική εικών» >Α524
«Οι μιμίαμβοι του Ηρώδου» >Α524
«Έμπορος Αλεξανδρεύς» >Α524
«Λαγίδου φιλοξενία» >Α524
«Εν τω κοιμητηρίω» >Α524
«Πριάμου νυκτοπορία» >Α524
«Επιτάφιον» >Α524
«Όποιος απέτυχε» >Α524
«Η πόλις» >Α107
«Τρόμος» >Α524
«Στο σπίτι της ψυχής» >Α423
«Ένας γέρος» >Α54
«[Βροχή]» >Α524
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Πολυέλαιος» >Α137
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Εις την σελήνην» >Α37
«Ο Οιδίπους» >Α38
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ωδή και ελεγεία των οδών» >Α40
«Σύγχυσις» >Α524
«Σαλώμη» >Α524
«Τα άλογα του Αχιλλέως» >Α54
«Δέησις» >Α55
«Τείχη» >Α50
«Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις» >Α524
«Πρόσθεσις» >Α426
«Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν» >Α57
«Τα παράθυρα» >Α75
«Ανθοδέσμαι» >Α524
«Λοεγκρίν» >Α524
«Η υποψία» >Α524
«Μονοτονία» >Α98
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.» >Α162
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Η επέμβασις των θεών» >Α428
«Ένας θεός των» >Α160
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67
«Ο βασιλεύς Κλαύδιος» >Α524
«Όταν ο φύλαξ είδε το φως» >Α524
«Διακοπή» >Α70
«Τρώες» >Α87
«Οι εχθροί» >Α524
«Θερμοπύλες» >Α19
«Τεχνητά άνθη» >Α427
«Θεόφιλος Παλαιολόγος» >Α524
«Απιστία» >Α78
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Φωνές» >Α79
«Ο Σεπτέμβρης του 1903» >Α524
«Ο Γενάρης του 1904» >Α524
«Η φωτογραφία» >Α618
«Οροφέρνης» >Α142
«Στες σκάλες» >Α524
«Στο θέατρο» >Α524
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Επιθυμίες» >Α85
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Επήγα» >Α133
«Ιωνικόν» >Α46
«Η σατραπεία» >Α108
«Όσο μπορείς» >Α133
«Ομνύει» >Α195
«Θεατής δυσαρεστημένος» >Α524
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Στην εκκλησία» >Α227
«Φιλέλλην» >Α127
«Ποσειδωνιάται» >Α524
«Μια νύχτα» >Α141
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.» >Α494
«Κρυμμένα» >Α480
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Τα βήματα» >Α106
«Μέρες του 1903» >Α160
«Επέστρεφε» >Α131
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Τελειωμένα» >Α112
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Ιθάκη» >Α122
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Του μαγαζιού» >Α133
«“Τα δ’ άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι”» >Α524
«Ηδονή» >Α164
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)» >Α581
«Πέρασμα» >Α160
«Μακριά» >Α152
«Επάνοδος από την Ελλάδα» >Α524
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Φυγάδες» >Α524
«Καισαρίων» >Α160
«Νόησις» >Α153
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)» >Α167
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Η αρχή των» >Α201
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των» >Α524
«Ίμενος» >Α165
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Στα 200 π.Χ.» >Α385
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >Α181
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Αριστόβουλος» >Α159
«Λάνη τάφος» >Α153
«Μισή ώρα» >Α524
«Γκρίζα» >Α147
«Σπίτι με κήπον» >Α524
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Δαρείος» >Α344
«Μεγάλη εορτή στου Σωσιβίου» >Α524
«Συμεών» >Α524
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Άννα Κομνηνή» >Α241
«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Να μείνει» >Α232
«Ο δεμένος ώμος» >Α524
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >Α191
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Ίμενος» >Α165
«Του πλοίου» >Α179
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >Α171
«Νομίσματα» >Α524
«Πάρθεν» >Α524
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος στιχουργών» >Α179
«Μέρες του 1908» >Α378
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Απ’ το συρτάρι» >Α524
«Εν απογνώσει» >Α581
«Ο Ιουλιανός ορών ολιγωρίαν» >Α386
«Μέρες του 1896» >Α301
«Ο Ιουλιανός εν Νικομήδεια» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Στο πληκτικό χωριό» >Α309
«Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω» >Α281
«Κεριά» >A61
«Το πιόνι» >Α524
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Δυνάμωσις» >Α524
«Ο Δεκέμβρης του 1903» >Α524
«Το τέλος του Αντωνίου» >Α524
«Έρωτος άκουσμα» >Α524
«Έτσι» >Α524
«Εις το επίνειον» >Α159
«Απ’ τες εννιά–» >Α162

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf001-0008
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή