Επιστολή του Καβάφη προς τον Κ. Φωτιάδη

GR-OF CA CA-SF03-F34-0004 (2116)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F34-0004 (2116)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του Καβάφη προς τον Κ. Φωτιάδη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
25/9/1926
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

27 x 21 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ:
Προσδιορίζεται η πηγή και ο τρόπος πρόσκτησης του αρχειακού υλικού.

Αποκτήθηκε με αγορά.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφη επιστολή του Καβάφη προς τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη στις τρεις πρώτες σελίδες τετρασέλιδου. Η τελευταία σελίδα κενή. Ο ποιητής απαντά σε επιστολή του Φωτιάδη και εκφράζει τις ευχαριστίες του για την εκτίμηση του δεύτερου. Επαινεί και σχολιάζει εκτενώς το βιβλίο του Φωτιάδη για τη Μαρία Καλέργη, παραθέτοντας συχνά σύντομα αποσπάσματα στα γαλλικά. Επίσης επαινεί και σχολιάζει άλλο βιβλίο του Φωτιάδη, σχετικό με τον γάλλο ποιητή Pierre de Ronsard. Τέλος, ενημερώνει τον παραλήπτη για την αποστολή τριών ποιημάτων του στα ελληνικά και έξι μεταφρασμένων στα γαλλικά από τον Αίσονα Κυριακόπουλο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου. Κάνει, επίσης, σύντομη αναφορά σε μεταφράσεις ποιημάτων του που δημοιεύτηκαν σε γαλλικά έντυπα. Παρατηρούνται ελάχιστες διαγραφές και διορθώσεις. (Αλεξάνδρεια)

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί. Γραφή με μελάνι. Υδατόσημο Extra Strong. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: σχισίματα.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Επιθυμίες» >A85
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >A90
«Ηρώδης Αττικός» >A125
«Του μαγαζιού» >A133
«Tα επικίνδυνα» >A123
«Εν τη οδώ» >Α160
«Μέρες του 1901» >Α581
«Για να ’ρθουν–» >Α179
«Ιθάκη» >Α122

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Πρόκειται για απάντηση του Καβάφη στην επιστολή Φωτιάδη της 29/8/1926 [βλ. τεκμήριο GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF003-0102 (1229)]. Στο αρχείο σώζεται και σχέδιο της επιστολής [βλ. τεκμήριο GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF003-0027 (964)].

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ο Καβάφης αναφέρεται σε γαλλικές μεταφράσεις ποιημάτων του, όπως αυτές στο βιβλίο La Grèce actuelle dans ses poètes (1921) σε επιμέλεια του Υμπέρ Περνό (Hubert Pernot) ή στο περιοδικό Les Annales politiques et littéraires (05/09/1926).

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f34-0004
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή