«Καβάφη Ποιήματα 1915-1925»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF001-0012 (2071)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F02-SF001-0012 (2071)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Καβάφη Ποιήματα 1915-1925»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1919-1925
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

25 x 16 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη, αποτελούμενη από λυτά έντυπα μονόφυλλα. Περιέχει 70 ποιήματα. Όλα τα μονόφυλλα (εκτός από το πρώτο) αριθμημένα πάνω δεξιά στο recto. Σε όλα τα μονόφυλλα το verso κενό. Η αρίθμηση, συνεχής από 2 έως 20 και από 22 έως 70, κατά κανόνα έντυπη και σε μία μόνο περίπτωση διορθωμένη χειρόγραφα από τον ποιητή (το «21» διορθωμένο σε «8»). Προτάσσεται φύλλο σε θέση εξωφύλλου, με τον χειρόγραφο τίτλο «Καβάφη Ποιήματα 1915-1925», που δεν είναι γραμμένος από τον ποιητή. Από κάτω, γραμμένη από άλλον, η σημείωση «λείπει το Γκρίζα». Στο κέντρο της σελίδας σφραγίδα του περιοδικού Νέα Τέχνη της Αθήνας. Κάτω δεξιά η σημείωση, με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από τους άλλους δύο, «Τραγούδια Καβάφη, Αλεξάνδρεια 1924» έχει διαγραφεί συνολικά. Κενό φύλλο στο τέλος ως οπισθόφυλλο. Τα μονόφυλλα έχουν τυπωθεί στα τυπογραφεία Κασιμάτη & Ιωνά και Μητσάνη, κατά την περίοδο 1919-1925. Κάποια από αυτά φέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (Αύγουστος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος 1920, Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος 1921, Φεβρουάριος, Δεκέμβριος 1922, Μάιος, 4 Σεπτεμβρίου, 2 Νοεμβρίου 1923, 3 Ιανουαρίου, 7 Ιουλίου, 9 Δεκεμβρίου 1924, 20 Ιανουαρίου 1925). Χειρόγραφες διορθώσεις του ποιητή στα στοιχεία έκδοσης σε κάποια από τα μονόφυλλα. Συνοδεύεται από φάκελο.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οπές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Ομνύει» >Α195
«Μια νύχτα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Εν τη οδώ» >Α160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Πέρασμα» >Α160
«Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Ένας θεός των» >Α160
«Εν εσπέρα» >Α152
«Ηδονή» >Α164
«Ιασή τάφος» >Α147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Μέρες του 1903» >Α160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Εις το επίνειον» >Α159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.» >Α162
«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Να μείνει» >Α232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Ίμενος» >Α165
«Του πλοίου» >Α179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.X.)» >Α167
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Νέοι της Σιδώνος» >Α171
«Για να ‘ρθουν–» >Α179
«Ο Δαρείος» >Α344
«Άννα Κομνηνή» >Α241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >Α179
«Η αρχή των» >Α201
«Εύνοια του Aλεξάνδρου Bάλα» >Α181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >Α191
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >Α216
«Εν απογνώσει» >Α581
«Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >Α386
«Επιτύμβιον Aντιόχου, βασιλέως Kομμαγηνής» >Α620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.X.)» >Α249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Το 31 π.X. στην Αλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» >Α249
«Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.» >Α255

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Μονόφυλλα 1915-1925 (3).

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f02-sf001-0012
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή