Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1886-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

172 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες και ελάχιστες δακτυλόγραφες επιστολές διάφορων συντακτών προς τον Καβάφη. Ανάμεσα στους επιστολογράφους περιλαμβάνονται οι Ψυχάρης, Πολυξένη Δημαρά, Paul Vanderborght, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Ντόλης Νίκβας, Γ. Άννινος, Γ. Α. Σαρεγιάννης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Στέφανος Πάργας, Samuel Baud-Bovy, Γ. Βρισιμιτζάκης, R. M. Dawkins, Πόλυς Μοδινός, Κλέων Παράσχος, Μάριος Βαϊάνος, Άγγελος Σικελιανός, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Κ. Φ. Σκόκος, Ίων Δραγούμης, Γρηγόριος Ξενόπουλος κ.ά. Συνολικά 158 από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Κυρίως ελληνική και δευτερευόντως αγγλική και γαλλική. Εντοπίζεται ένα τεκμήριο στην ιταλική γλώσσα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες
Υποφάκελος SF001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Ε. Μ. Forster
Υποφάκελος SF002 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τους Μικέ Ράλλη, John Ροδοκανάκη, Στέφανο Σκυλίτση