Επιστολές του Δ. Μητρόπουλου προς τον Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF003-0100 (756)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF003-0100 (756)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολές του Δ. Μητρόπουλου προς τον Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
15/7/1926, 16/8/1926
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

29,5 x 21 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο χειρόγραφες επιστολές (σε ψηφιακή αναπαραγωγή) του Δημήτρη Μητρόπουλου προς τον Καβάφη, σταλμένες από την Αθήνα. Στην πρώτη (15/7/1926), σε τέσσερις αριθμημένες σελίδες, πληροφορεί τον Καβάφη για τη μελοποίηση ποιημάτων του και ζητά μεταφράσεις τους στα γαλλικά. Στη δεύτερη επιστολή (16/8/1926) τον ευχαριστεί για την αποστολή των γαλλικών μεταφράσεων.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.

Το ψηφιακό τεκμήριο αποτελεί ευγενική παραχώρηση της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και διατίθεται με άδεια CC BY-NC. Η αναφορά θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Ως δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων ορίζεται ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής για το ψηφιακό τεκμήριο και ο James A. Dixon, ως ο κληρονόμος που όρισε ο ίδιος ο Δημήτρης Μητρόπουλος, για το περιεχόμενο.

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Μακριά» >Α152
«Να μείνει» >Α232
«Για να ’ρθουν–» >Α179
«Μέρες του 1903» >Α160
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Γκρίζα» >Α147
«Εν τη οδώ» >Α160
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Επήγα» >Α133

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Σπάνιο τεκμήριο από τη συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Οι επιστολές Μητρόπουλου συγκαταλέγονταν αρχικά στα περιεχόμενα του αρχείου Καβάφη, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες λήψεις της μικροφωτογράφισης του 1963 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Γ. Π. Σαββίδη. Οι επιστολές δωρήθηκαν στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» πριν το αρχείο περιέλθει στην κατοχή του Ιδρύματος Ωνάση.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss01-f18-sf003-0100
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία από διάφορους συντάκτες