Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF002-0011 (529)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF002-0011 (529)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του Παύλου Καβάφη προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον John Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1/3/1909
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21,5 x 13,8 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφη επιστολή του Παύλου Καβάφη από τη Γαλλία προς τον Κ. Π. Καβάφη και τον Τζων Καβάφη, στις δύο όψεις φύλλου. Σχολιάζονται τηλεγραφήματα που έχει στείλει ο Παύλος στους δύο αδελφούς του, η κατάσταση της υγείας του και η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη, επαναλαμβάνεται το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης, ενώ γίνεται αναφορά στο ζήτημα της σύνταξης, στη συνδρομή του Ράλλη και σε επίδομα που ελπίζει να λάβει – γι’ αυτό το θέμα συγκεκριμένα προτρέπει τον Κ. Π. Καβάφη να αναζητήσει έγγραφα σχετικά με ασθένεια «περί χολέρας» προκειμένου να υποστηρίξουν το αίτημα του επιδόματος. Γίνονται αναφορές σε βοήθεια που δέχεται από γνωστά και άγνωστα πρόσωπα. Εσωκλείεται επιστολή από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου L. Vallet (20/2/1909) προς τον Παύλο, με την οποία του ζητάει να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της επιχείρησής του. Σημειώνεται η χρήση αγγλικών και γαλλικών λέξεων και εκφράσεων στη ροή του γραπτού λόγου.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική, γαλλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί και επιστολόχαρτο του Hotel d’Europe με έντυπα στοιχεία. Μαύρο μελάνι. Υδατόσημο: […] Petel Toulouse. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: το ένα φύλλο έχει σχεδόν κοπεί σε δύο μέρη στο σημείο δίπλωσης, στο άλλο έχει σχιστεί μέρος του φύλλου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss02-f20-sf002-0011
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Παύλο Καβάφη