«Σαμίου Επιτάφιον»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0020 (177)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0020 (177)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Σαμίου Επιτάφιον»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
Οκτώβριος 1925
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

27 x 22 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα σχεδιάσματα ποιημάτων στις δύο όψεις διαγραμμισμένου φύλλου και στη μία όψη τμήματος δεύτερου φύλλου. Στο recto του πρώτου φύλλου το ποίημα «Επιτάφιον». Ο τίτλος γραμμένος από τον Καβάφη, το κείμενο γραμμένο από άλλον. Διορθώσεις σε στίχους από τον ποιητή. Σημείωση πάνω δεξιά και χρονολογική ένδειξη («Ιούνιος 1893») κάτω δεξιά, αμφότερες γραμμένες από τον Καβάφη. Στο verso του ίδιου φύλλου, το ποίημα «Καλός και Κακός Καιρός». Ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι του Καβάφη.
Στη μία όψη του τμήματος φύλλου, διαγεγραμμένο σπάραγμα ποιήματος. Ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι του Καβάφη. Στην άλλη όψη, τμήμα του ποιήματος «“Nous n’osons plus chanter les roses”». Ο τίτλος γραμμένος από τον ποιητή, το κείμενο από άλλον. Το verso του τμήματος φύλλου ήταν αρχικά επικολλημένο στο verso του πρώτου φύλλου (συνεπώς τα ποιήματα «Καλός και Κακός Καιρός» και «“Nous n’osons plus chanter les roses”» είχαν αποκρυβεί).
Χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη στη μία όψη φύλλου, στις δύο όψεις δεύτερου φύλλου, καθώς και στο verso έντυπου μονόφυλλου με διαγεγραμμένο σπάραγμα του ποιήματος «Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου».
Αυτοσχέδιος φάκελος με τον χειρόγραφο τίτλο «Σαμίου Επιτάφιον» και τη χρονολογική ένδειξη «Οκτ. 25».

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: ίχνη κόλλας, οξειδώσεις από μεταλλικούς συνδετήρες.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σαμίου επιτάφιον» >Α557
«Επιτάφιον» >Α524
«“Nous n’osons plus chanter les roses”» >Α524
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«[Η κόρη του Μενκερά]» >Α524
«Καλός και κακός καιρός» >Α26

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Κάποιες σημειώσεις σχετίζονται με το ποίημα «Σαμίου επιτάφιον». Το σπάραγμα του άτιτλου ποιήματος ταυτίζεται με το ποίημα «[Η κόρη του Μενκερά]».

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f01-sf001-0020
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε χειρόγραφη μορφή)