Τετράδιο με σημειώσεις

GR-OF CA CA-SF03-F29-0002 (1883)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F29-0002 (1883)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Τετράδιο με σημειώσεις
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
28/3/1926-16/4/1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

20,5 x 16,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες σημειώσεις σε οκτώ φύλλα από τετράδιο (τα περισσότερα με κείμενο και στις δύο όψεις), καθώς και στη μία όψη από τέσσερα λυτά φύλλα μικρών διαστάσεων. Πρόκειται για καταγραφή σκέψεων, κρίσεων, αλλά και επεισοδίων από τη ζωή του Καβάφη με χρονολογικές ενδείξεις που καλύπτουν το διάστημα από 28 Μαρτίου 1926 έως 16 Απριλίου 1930. Μεταξύ άλλων, γίνονται αναφορές στον εκδοτικό οίκο Γράμματα, στα περιοδικά Libre, Νέα Ζωή, Νέα Τέχνη, Παναθήναια, Αλεξανδρινή Τέχνη, Νέα Επιθεώρηση, La Semaine égyptienne, στις εφημερίδες Η Πρωΐα, Ταχυδρόμος Αλεξάνδρειας, Έθνος, The Times, καθώς και στις Δελφικές Εορτές, στο Βραβείο Νομπέλ, στο έργο Η πολιτεία και η μοναξιά του Κ. Παλαμά, στη μελέτη Ο Παλαμάς φιλόσοφος του Δ. Βεζανή, στο ποίημα «Τραγούδι για την Ελένη» του Σ. Σκίπη και στα βιβλία Σκέψη και ζωή της Α. Παναγιωτάτου και [Τα γυναικεία πάθη.] Αφροδίσια νοσήματα του Α. Συγκελάκη. Ως συντάκτρια των σημειώσεων αναφέρεται η Ευτυχία Ζελίτα. Παρατηρείται ωστόσο και δεύτερος γραφικός χαρακτήρας, ο οποίος ενδεχομένως ανήκει στον Μάκη Ανταίο, πρόσωπο που φαίνεται να αναπαράγει τα συγκεκριμένα επεισόδια.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Τετράδιο με χοντρό εξώφυλλο και φύλλα γραφής, απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f29-0002
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή