Ράλλης, Μιχαήλ (Μικές) Θ.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Ralli, [Michael Th.] - [Ράλλης], Μικές [Θ.] - R., M. [Ralli, Michael Th.] - Ralli, Michael [Th.] - Ralli, M[ichael Th.] - [Ράλλης], Μικέ [Θ.] - [Ralli], Michael [Th.]

Ο Μικές Θ. Ράλλης (1866-1889) γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και ήταν γιος του Θεόδωρου Ράλλη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας (1871-1885). Ο Μικές Ράλλης συνδεόταν φιλικά με τον Καβάφη (ήταν επίσης συμμαθητές στην Εμπορική Πρακτική Σχολή «Ερμής»). Μεγάλο μέρος της μεταξύ τους αλληλογραφίας σώζεται στο Αρχείο Καβάφη. Πέθανε σε νεαρή ηλικία από τυφοειδή πυρετό.