Δημαρχία Αλεξανδρείας

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Ville d'Alexandrie, Municipalité

Η «Δημαρχία Αλεξανδρείας» θεσμοθετήθηκε το 1890. Η διοίκηση γινόταν υπό τον έλεγχο της ξένης επικυριαρχίας και από ομάδες συμφερόντων. Η λειτουργία του θεσμού ωστόσο συνέβαλε σημαντικά στην αστική ανάπτυξη μέσω της πραγματοποίησης έργων υποδομής. Πολλοί Έλληνες διετέλεσαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ αρκετές φορές αποτελούσαν την πλειοψηφία, αφού συμμετείχαν κάνοντας χρήση της ξένης υπηκοότητας την οποία διατηρούσαν (αγγλική, γαλλική, ρωσική κ.ά.).