Χαριτάκης, Γεώργιος

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Χαριτάκης, Γ.

Ο Γεώργιος Π. Χαριτάκης (1885-1943) ήταν νομικός και οικονομολόγος, με παρουσία στην πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή της Ελλάδας. Συνέγραψε άρθρα και μελέτες με θέματα οικονομικά, ιστορικά και λογοτεχνικά. Ένα από τα έργα του είναι αφιερωμένο στον Καβάφη. Διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις Πάγκαλου και Ευταξία (1926), ενώ το 1920 είχε διοριστεί νομάρχης Θεσσαλονίκης.