Βαγιονάκης, Ευτύχιος

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Βαγιονάκης, Ε.

Ο Ευτύχιος Βαγιονάκης ίδρυσε και λειτούργησε γνωστό εκδοτικό οίκο και βιβλιοπωλείο στην Αθήνα.