Θέατρον Φαλήρου

Το λίθινο υπαίθριο Θέατρο Φαλήρου χτίστηκε το 1896, στη δυτική πλευρά της ακτής. Στη σκηνή του παρουσιάστηκαν κυρίως έργα του λυρικού θεάτρου και επιθεωρήσεις. Κατά την περίοδο της ακμής του συγκέντρωνε την κοσμική Αθήνα στις παραστάσεις του. Κατεδαφίστηκε το 1968.