Αιγυπτιακή Κυβέρνηση

Το 1913 η Αίγυπτος ήταν, ανεπίσημα ακόμα, προτεκτοράτο των Βρετανών και κατ’ όνομα τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντιβασιλέας (χεδίβης) της Αιγύπτου ήταν ο Αμπάς Β΄ Χίλμι (Abbas Helmi II), τον οποίο εκθρόνισαν οι Βρετανοί τον επόμενο χρόνο (1914), οπότε και εγκαθίδρυσαν επίσημο προτεκτοράτο και σουλτανάτο με επικεφαλής τον Χουσεΐν Κάμελ (Hussein Kamel).