Θάρρος (εφημερίδα)

Εφημερίδα του Πειραιά με έτος ίδρυσης το 1913, η οποία κυκλοφόρησε μέχρι το 1941.