Ταχυδρόμος (Αλεξάνδρεια), εφημερίδα

Η εφημερίδα Ταχυδρόμος της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το 1880 από τον Γεώργιο Τήνιο (1856-1936). Αρχικά εβδομαδιαίο και αργότερα ημερήσιο φύλλο, αποτέλεσε ένα από τα πλέον δημοφιλή και με μακρά ιστορία έντυπα. Στην πορεία απορρόφησε άλλες εφημερίδες της Αλεξάνδρειας (Ελπίς, Μεταρρύθμισις, Ομόνοια), με αποτέλεσμα να ισχυροποιήσει τη θέση της. Συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι και το 1985, με διάφορες αλλαγές στη διεύθυνση μετά την αποχώρηση του Βασιλείου Γ. Τήνιου.