Σάλπιγξ (εφημερίδα)

Εφημερίδα της Λεμεσού, η οποία ιδρύθηκε το 1884 από τον Στυλιανό Χουρμούζιο.