R. J. Moss & Co.

Η εταιρεία R. J. Moss & Co. ιδρύθηκε το 1861 από τον Βρετανό επιχειρηματία Robert Johnson Moss. Η εταιρεία ασχολήθηκε αρχικά με το εμπόριο βαμβακιού και κάρβουνου, αλλά επεκτάθηκε και στις αρχαιότητες και τη μεταφορά τους, αγοράζοντας σημαντικές συλλογές για το Βρετανικό Μουσείο κατά τη δεκαετία του 1890.