Υπουργείο Δημοσίων Έργων (Αίγυπτος)

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (Public Works Ministry) της Αιγύπτου συστάθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα (1818) με βασικό του αντικείμενο την υδραυλική μηχανική και τα αρδευτικά έργα. Κατασκεύασε σημαντικές αρδευτικές διώρυγες και φράγματα. Την περίοδο 1882-1952, όταν το Υπουργείο ήταν υπό τον έλεγχο των Βρετανών, κατασκευάστηκαν τα βασικότερα φράγματα στον ποταμό Νείλο.