Πολίτης, Αθανάσιος Γ.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Πολίτης, Αθ. Γ.

Ο Αθανάσιος Γ. Πολίτης (1893‐1967) ήταν διπλωμάτης. Υπηρέτησε στο Γενικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας από το 1923, καθώς και στο Κάιρο. Εκπόνησε τη δίτομη ιστορική μελέτη Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, η οποία κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Γράμματα (1928, 1930).