Περικλής, Κίμων

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Περικλής, Κ.

Ο Κίμων Περικλής ανήκε στον νεανικό φιλικό κύκλο του Καβάφη. Ήταν εξάδελφος του Περικλή Αναστασιάδη.