Νομικός, Χριστόφορος Α.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Νομικός, Χ. Α.

Ο Χριστόφορος Α. Νομικός (1883-1951) γεννήθηκε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1907. Ως ιστορικός ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με την ιστορία των Αράβων, ενώ ενδιαφέρθηκε και για την κεραμική τέχνη και την αγγειοπλαστική. Συνέγραψε σημαντικές μελέτες σχετικές με τα προαναφερθέντα πεδία, στη δημοτική γλώσσα.