Νικολαΐδης, Δημήτριος

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Νικολαΐδης, Δημ.

Ο Δημήτριος Νικολαΐδης, με καταγωγή από την Κέα, ήταν εκδότης της εφημερίδας Κωνσταντινούπολις. Παλαιότερα ήταν συντάκτης του Ανατολικού Αστέρος και το 1865 ανέλαβε την έκδοση, αρχικά από κοινού με τον Σταύρο Βουτυρά, του περιοδικού Επτάλοφος του Ι. Μ. Ραπτάρχη, μέχρι το 1871. Ήδη από το 1867 το περιοδικό άρχισε να κυκλοφορεί ως καθημερινή εφημερίδα μικρού σχήματος, η οποία εκδόθηκε αργότερα σε μεγάλο σχήμα με το όνομα Κωνσταντινούπολις. Ήταν επίσης εκδότης της εφημερίδας Servet, ενώ συνέγραψε και βιβλία. Πέθανε το 1912.