Μαιναλιώτης, Ιωάννης

Ο Ιωάννης Μαιναλιώτης (φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Μπενόπουλου, 1894-1982) καταγόταν από την Τρίπολη. Θεωρείται εκπρόσωπος της νεωτερικής ποίησης. Εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές, κατά την περίοδο 1919-1957, και πηγές της έμπνευσής του αποτέλεσαν οι μύθοι και η φιλοσοφία του αρχαίου ελληνικού κόσμου.