London Stereoscopic Co.

H London Stereoscopic Company ιδρύθηκε το 1854 και, από το 1859, μετονομάστηκε σε London Stereoscopic and Photographic Company. Όπως δηλώνει και η επωνυμία της, η εταιρεία εμπορευόταν στερεοσκοπικές φωτογραφίες και στερεοσκόπια, ενώ προσάρμοζε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις εκάστοτε απαιτήσεις. Διέθετε παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων, απασχολούσε φωτογράφους και εμπορευόταν εικόνες και φωτογραφικό εξοπλισμό. Η εταιρεία διαλύθηκε το 1922.