Λακοβάρης, Γιάννης

Ο δικηγόρος Γιάννης Λαχωβάρης υπήρξε μέλος του «Εντευκτηρίου» και της Δημοτικιστικής Ομάδας του Καΐρου. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος της «Σχολής προς μελέτην και διάδοσιν των αρχών του Σοσιαλισμού» (Αθήνα 1918), καθώς και του Εθνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου (Κάιρο 1943).