Κόσμος (περιοδικό)

Το περιοδικό Κόσμος κυκλοφόρησε στην Αίγυπτο από το 1896 έως το 1914. Ήταν πρωτοβουλία των Ιωάννη Γκίκα και Ιωάννη Ζερβού. Υποστηρίχθηκε οικονομικά από τον Αργύριο Δρακόπουλο προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του.