Κωνσταντινούπολις (εφημερίδα)

Η εφημερίδα Κωνσταντινούπολις κυκλοφόρησε από το 1867 έως το 1906. Ιδρυτής της ήταν ο Δημήτριος Νικολαΐδης. Από το 1873 έως το 1884 άλλαξε επωνυμία δύο φορές (Θράκη, Αυγή). Με την εφημερίδα συνεργάστηκε ο Καβάφης δημοσιεύοντας κείμενα.