Κάιρον (Κάιρο-Αλεξάνδρεια), εφημερίδα

Η εφημερίδα Κάιρον κυκλοφόρησε από το 1873 έως το 1903. Άλλαξε πολλές φορές ιδιοκτησία και εκδόθηκε άλλοτε ως εβδομαδιαίο και άλλοτε ως ημερήσιο φύλλο. Με την εφημερίδα συνεργάστηκαν γνωστοί δημοσιογράφοι, όπως ο Ανδρέας Καβαφάκης και ο Νίκος Γ. Καραβίας.