[Ηνωμένοι Θίασοι Ταβουλάρη-Παντοπούλου]

Η συνεργασία του ηθοποιού Ευάγγελου Παντόπουλου με τους ηθοποιούς Διονύσιο και Σπύρο Ταβουλάρη («Ηνωμένοι Θίασοι Αδελφών Ταβουλάρη και Ευαγγέλου Παντοπούλου») ξεκίνησε τη χειμερινή περίοδο 1900-1901 στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίστηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1901 και του 1902 στην Αθήνα.