Άγνωστος

Η ένδειξη εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα Παραγωγού όταν ο παραγωγός του τεκμηρίου είναι άγνωστος.