Ελληνικόν Προξενικόν Δικαστήριον Αλεξανδρείας

Το Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο λειτούργησε ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή στο ελληνικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο των διομολογήσεων, κατά την περίοδο 1876-1949. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, οι υποθέσεις ελλήνων υπηκόων, κατοίκων Αιγύπτου, που ενέπιπταν στο εμπορικό και ιδιωτικό δίκαιο υπάγονταν στην αρμοδιότητά του.