Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το 1843, με πρωτοβουλία του Μιχαήλ Τοσίτσα, πρώτου έλληνα προξένου στην Αλεξάνδρεια. Συντηρούσε και συντηρεί ακόμα εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά, κοινωφελή και θρησκευτικά ιδρύματα (σχολεία και σχολές, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ναούς και νεκροταφείο). Σκοπός της κοινότητας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αναγκών των ελλήνων υπηκόων που κατοικούν στην Αλεξάνδρεια και τα περίχωρά της.