Γράμματα (περιοδικό)

Το περιοδικό Γράμματα εκδιδόταν στην Αλεξάνδρεια κατά τις περιόδους 1911-1919 και 1920-1921, με διαφορετική κατά καιρούς περιοδικότητα (μηνιαίο, διμηνιαίο, τριμηνιαίο). Η εκδοτική ομάδα μεταβαλλόταν συχνά, όμως ο Στέφανος Πάργας αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς. Σ’ αυτήν συμμετείχαν κατά καιρούς οι Καβάφης, Σκληρός, Περίδης κ.ά. Με το περιοδικό συνεργάστηκαν εξέχουσες μορφές του ελληνικού πνεύματος (Σικελιανός, Βάρναλης, Κεφαλληνός κ.ά.).